Η Ομάδα Εργασίας της Επιτροπής Ευρυζωνικότητας της UNESCO για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) δημοσίευσε πρόσφατα την έκθεση «Τεχνητή Νοημοσύνη και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» αξιολογώντας τις κρίσιμες ανάγκες σε ικανότητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα. Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τρεις τομείς ικανοτήτων και εννέα συστάσεις με συνοδευτικό πλαίσιο ικανοτήτων για τους δημόσιους υπαλλήλους που καθορίζουν τις ικανότητες ΤΝ και ψηφιακού μετασχηματισμού που απαιτούνται σήμερα. Η παρούσα έκθεση έρχεται καθώς ο κόσμος βρίσκεται στο χείλος του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά σχεδόν οι μισές από τις 198 χώρες δεν διαθέτουν στρατηγική ανάπτυξης και βελτίωσης ψηφιακών δεξιοτήτων. Η έλλειψη τέτοιων στρατηγικών εμποδίζει τον αποτελεσματικό ψηφιακό μετασχηματισμό και τις επενδύσεις στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στον δημόσιο τομέα.

Η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται στο επίκεντρο μερικών από τις σημαντικότερες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις και ευκαιρίες αυτού του αιώνα και οι κυβερνήσεις πρέπει να καθορίσουν πώς μπορούν να εξοπλιστούν με τις απαιτούμενες ικανότητες για να προσαρμόσουν τα εθνικά τους οράματα, αποστολές και στρατηγικές στην ψηφιακή εποχή. Αυτή η προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή δεν απαιτεί από τους δημόσιους υπαλλήλους να γίνουν τεχνικοί εμπειρογνώμονες, αλλά μάλλον πρέπει να κατανοήσουν τις νέες τεχνολογικές τάσεις και τις κοινωνικές επιπτώσεις αυτών των τεχνολογιών. Ως εκ τούτου, τρεις τομείς ικανοτήτων είναι σημαντικοί ώστε οι δημόσιοι υπάλληλοι να είναι έτοιμοι για ψηφιακό μετασχηματισμό: ψηφιακός σχεδιασμός και σχεδιασμός, χρήση δεδομένων και διακυβέρνηση, ψηφιακή διαχείριση και εκτέλεση. Αυτοί οι τομείς ικανοτήτων περιλαμβάνουν ικανότητες όπως η χάραξη πολιτικής με γνώμονα τα δεδομένα και η ανάπτυξη ψηφιακής στρατηγικής.

Αναδημοσίευση The readiness of civil servants for digital transformation , δημιουργήθηκε απο Tiana Zignani

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Τεχνητή νοημοσύνη

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Εκτός ΕΕ

Είδος πρωτοβουλίας

Διεθνής πρωτοβουλία