Κατά τη σύνοδό τους στις 16 Ιουνίου, οι υπουργοί Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ παρουσίασαν τους εθνικούς τους στόχους για την υλοποίηση του  σχεδίου δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων έως το 2030. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά την αφοσίωση των κρατών μελών να καταστήσουν την Ευρώπη δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και γεμάτη ευκαιρίες. Μέσω αυτών των εθνικών δεσμεύσεων, τα κράτη μέλη στηρίζουν τις προσπάθειες για την επίτευξη των τριών πρωταρχικών στόχων της ΕΕ για την απασχόληση, τις δεξιότητες και τη μείωση της φτώχειας.

Το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων περιγράφει λεπτομερώς τους στόχους της ΕΕ για μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη που επικεντρώνεται στις θέσεις εργασίας, τις δεξιότητες και την κοινωνική ένταξη, η οποία χωρίζεται σε τρεις στόχους σε επίπεδο ΕΕ που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030:

  • τουλάχιστον το 78 % των ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών θα πρέπει να εργάζεται
  • τουλάχιστον το 60 % όλων των ενηλίκων θα πρέπει να συμμετέχουν σε κατάρτιση κάθε χρόνο
  • ο αριθμός των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού θα πρέπει να μειωθεί κατά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 5 εκατομμυρίων παιδιών, σε σύγκριση με το 2019

Οι εθνικοί στόχοι από τα κράτη μέλη που έχουν υποβληθεί προτάσεις θα συμβάλουν στον κοινό στόχο της επίτευξης των πρωταρχικών στόχων της ΕΕ έως το 2030, στους τομείς της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της μείωσης της φτώχειας. Συγκεκριμένα, ο στόχος για την εκπαίδευση ενηλίκων και τις ψηφιακές δεξιότητες που προτείνεται από τα κράτη μέλη σχεδόν επιτυγχάνει τον πρωταρχικό στόχο της ΕΕ.  Οι εθνικές δεσμεύσεις συνδυάζουν συνολικά το 57,6 % της συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων, επιτυγχάνοντας το μεγαλύτερο μέρος του στόχου του 60 % της ΕΕ για το 2030.

Τα επόμενα βήματα για τις εθνικές δεσμεύσεις θα περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της εφαρμογής τους από την Επιτροπή στο πλαίσιο του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2023, του πλαισίου συντονισμού της ΕΕ για τις οικονομικές πολιτικές και τις πολιτικές απασχόλησης.

Μάθετε περισσότερα για την κατάσταση των εθνικών στόχων εδώ!

© Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2022

Αναδημοσίευση Commission welcomes Member States’ targets for a more social Europe by 2030 , δημιουργήθηκε απο τον Niamh Thornton.

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ