Στις 14 Ιουλίου, η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ σχετικά με το πρόγραμμα πολιτικής για το 2030: Πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία. Το πρόγραμμα παρέχει έναν μηχανισμό παρακολούθησης και συνεργασίας για την επίτευξη των κοινών στόχων και στόχων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης που ορίζονται στην ψηφιακή πυξίδα 2030. Η ψηφιακή πυξίδα επηρεάζει τους τομείς των δεξιοτήτων και των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της συνδεσιμότητας, της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων και των διαδικτυακών δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και τον σεβασμό των ψηφιακών δικαιωμάτων και αρχών της ΕΕ για την επίτευξη των γενικών στόχων.

Η κ. Margrethe Vestager, εκτελεστική αντιπρόεδρος αρμόδια για μια Ευρώπη κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή, δήλωσε: «Η ψηφιακή δεκαετία έχει ως στόχο να λειτουργήσει η ψηφιακή τεχνολογία για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις. Στόχος είναι να δοθεί σε όλους η δυνατότητα να έχουν τις δεξιότητες για να συμμετέχουν στην ψηφιακή κοινωνία. Να ενδυναμωθεί. Αφορά την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων. Πρόκειται για την υποδομή που μας κρατάει συνδεδεμένους. Το θέμα είναι να φέρουμε τις κυβερνητικές υπηρεσίες πιο κοντά στους πολίτες. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ευρώπης θα δώσει ευκαιρίες σε όλους.»

Ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν δήλωσε: «Το πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία είναι ο δρόμος προς ένα πιο καινοτόμο, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμο μέλλον για την Ευρώπη. Η απελευθέρωση των δυνατοτήτων του ψηφιακού μετασχηματισμού, ιδίως με τη δημιουργία και την υλοποίηση πολυκρατικών έργων, θα ανοίξει τον δρόμο για μια ανταγωνιστική και κυρίαρχη Ευρώπη. Πρέπει να ξεκινήσουμε γρήγορα την πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία για να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη για τις προκλήσεις σε έναν εξελισσόμενο και διασυνδεδεμένο κόσμο.»

Διαβάστε το πλήρες δελτίο τύπου και ανακαλύψτε τα επόμενα βήματα εδώ.

© Υπηρεσία AV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2022

 

Αναδημοσίευση Commission welcomes political agreement on the Digital Decade Programme, δημιουργήθηκε απο  Niamh Thornton .

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTransaltion , εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Τεχνητή νοημοσύνη
  • Κυβερνοασφάλεια
  • Blockchain
  • WiFi
  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ