Στις 26 Ιανουαρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να καθοριστεί ένα σύνολο αρχών για έναν ανθρωποκεντρικό ψηφιακό μετασχηματισμό. Η παρούσα ευρωπαϊκή διακήρυξη για τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές θα αποτελέσει πλαίσιο αναφοράς για τους πολίτες και οδηγό για τις επιχειρήσεις και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Η τοποθέτηση των ανθρώπων στο επίκεντρο της ψηφιακής μετάβασης αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα πρέπει να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή νομοθεσία μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, για να ωφελήσει πραγματικά όλους από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η Ευρώπη χρειάζεται ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, ψηφιακά συνειδητούς πολίτες, και ότι όλοι έχουν σαφές σημείο αναφοράς σχετικά με το είδος του ψηφιακού μετασχηματισμού που προωθεί και υπερασπίζεται η Ευρώπη.

Η παρούσα δήλωση ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης της προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς και για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και την προώθηση ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών επιδόσεων.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, δήλωσε σχετικά: «Επιθυμούμε ασφαλείς τεχνολογίες που να εξυπηρετούν τους ανθρώπους και να σέβονται τα δικαιώματα και τις αξίες μας, Ακόμα και όταν βρισκόμαστε στο διαδίκτυο. Θέλουμε, επίσης, να έχουν όλοι και όλες τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στις ολοένα και πιο ψηφιοποιημένες κοινωνίες μας. Η διακήρυξη αυτή μάς δίνει ένα σαφές σημείο αναφοράς όσον αφορά τα δικαιώματα και τις αρχές στον κόσμο του διαδικτύου.»

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, πρόσθεσε: «Θέλουμε οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίες να ξέρουν ότι όσο ζουν, σπουδάζουν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη, μπορούν να είναι βέβαιοι ότι θα διαθέτουν τη βέλτιστη συνδεσιμότητα, απρόσκοπτη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και σε έναν ασφαλή και δίκαιο ψηφιακό χώρο. Η διακήρυξη ψηφιακών δικαιωμάτων και αρχών ορίζει επίσης οριστικά ότι ό, τι είναι παράνομο εκτός διαδικτύου θα πρέπει να είναι παράνομο και στο διαδίκτυο. Ένας ακόμα στόχος μας είναι να προαγάγουμε αυτές τις αρχές ως πρότυπο για τον κόσμο.»

Η διακήρυξη βασίζεται στους ψηφιακούς στόχους που καθορίζονται από την ψηφιακή δεκαετία  για την επίτευξη μιας ψηφιακά μετασχηματισμένης Ευρώπης έως το 2030, καθώς και στην εμπειρία του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Δικαιώματα και αρχές για καλύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό

Η διακήρυξη προτείνει ψηφιακές αρχές για την εξυπηρέτηση όλων των Ευρωπαίων, ιδίως ως εξής:

 • θέτοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού·
 • αλληλεγγύη και ένταξη·
 • ελευθερία επιλογής·
 • συμμετοχή στον ψηφιακό δημόσιο χώρο·
 • ασφάλεια, προστασία και χειραφέτηση·
 • βιωσιμότητα.

 

Αυτά τα δικαιώματα και οι αρχές θα πρέπει να συνοδεύουν τους Ευρωπαίους στην καθημερινή τους ζωή, προωθώντας τη συμμετοχή όλων στον ψηφιακό δημόσιο χώρο, αυξάνοντας την ασφάλεια, την προστασία και την ενδυνάμωση των ατόμων και προωθώντας τη βιωσιμότητα του ψηφιακού μέλλοντος.

Με την παρούσα διακήρυξη για τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές,  η Επιτροπή προτείνει ένα πλαίσιο αναφοράς για τους πολίτες και έναν οδηγό για τις επιχειρήσεις και τους αρμόδιους χάραξης πολιτικής, με στόχο να τεθούν οι άνθρωποι στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ως επόμενο βήμα, η Επιτροπή κάλεσε το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητήσουν το σχέδιο δήλωσης και να το εγκρίνουν στο ανώτατο επίπεδο έως το καλοκαίρι.

 

Αναδημοσίευση Commission puts forward declaration on digital rights and principles for everyone in the EU, δημιουργήθηκε από Matteo Mirigliano.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Declaration on European Digital Rights and Principles

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Μεγάλα Δεδομένα
 • Cloud Computing
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ