Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση που προβλέπεται να διαρκέσει 12 εβδομάδες, σχετικά με την ευρωπαϊκή προσέγγιση για τα μικροδιαπιστευτήρια για τη διά βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα.

Αυτή η κοινή πρωτοβουλία υπό την ηγεσία της Mariya Gabriel, επιτρόπου Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, και του Nicolas Schmit, Επιτρόπου Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, θα στηρίξει την υιοθέτηση σύντομων μαθημάτων υψηλής ποιότητας, οδηγώντας τελικά σε μικροδιαπιστευτήρια. Με την καθιέρωση μιας ευρείας ευρωπαϊκής προσέγγισης, οι ευκαιρίες θα είναι σημαντικά πιο διαθέσιμες σε ολόκληρη την περιοχή, καθιστώντας τη διά βίου μάθηση πρακτικό κανόνα.

Η Επίτροπος Gabriel τόνισε ότι οι ευκαιρίες μάθησης θα πρέπει να είναι «ευέλικτες, σπονδυλωτές και προσβάσιμες σε όλους όσοι επιθυμούν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους», ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες των ατόμων και να κάνουν πραγματικότητα τη διά βίου μάθηση. Ο Επίτροπος Schmit πρόσθεσε ότι «καθώς τα κράτη μέλη προσπαθούν να επιτύχουν τον στόχο του 60 % των ενηλίκων σε ετήσια κατάρτιση που ορίζεται στο σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, πρέπει να καταστήσουμε τη μάθηση όσο το δυνατόν πιο επικεντρωμένη στον χρήστη». Αυτό είναι απαραίτητο για να καταστούν οι ευκαιρίες προσβάσιμες και χρήσιμες για τους Ευρωπαίους, διασφαλίζοντας την αναγνώρισή τους σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά.

Όλο και περισσότερο, οι πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη πρέπει να επικαιροποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους για να καλύψουν τα κενά μεταξύ της επίσημης εκπαίδευσής τους και των αναγκών μιας συνεχώς εξελισσόμενης κοινωνίας και αγοράς εργασίας. Σύντομα και ευέλικτα μαθήματα μάθησης που προσφέρονται από διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς αναπτύσσονται ραγδαία σε ολόκληρη την Ευρώπη ως απάντηση στην ανάγκη για μορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να ανταποκριθούμε τόσο στις ανάγκες της αγοράς όσο και των χρηστών, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της διά βίου μάθησης και της καινοτομίας.

Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως τις 13 Ιουλίου 2021 στις 23: 59 (θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2020

 

Αναδημοσίευση Commission launches public consultation on micro-credentials for lifelong learning and employability , δημιουργήθηκε από  Diem Tran.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ