Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την πρωτοβουλία Women TechEU, με στόχο τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων υπερπροηγμένης τεχνολογίας με επικεφαλής γυναίκες και την τόνωση του συνολικού ευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας με την προσέλκυση περισσότερων γυναικείων ταλέντων. Το νέο αυτό πρόγραμμα αποτελεί μέρος του νέου προγράμματος για τα οικοσυστήματα καινοτομίας του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το οποίο ενισχύεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ).

Η υπερπροηγμένη τεχνολογία αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τέταρτο του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων της Ευρώπης, με τις ευρωπαϊκές εταιρείες υπερπροηγμένης τεχνολογίας να αποτιμώνται πλέον σε δισ. ευρώ συνολικά και υπολογίζονται σε 700 δισ. ευρώ. Ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται. Το 15 % των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων ιδρύονται ή συνιδρύονται από γυναίκες, ενώ μόνο το 6 % έχει ιδρυτικές ομάδες αποκλειστικά από γυναίκες. Στην Ευρώπη, μόνο το 5 % περίπου των επιχειρηματικών κεφαλαίων διοχετεύεται σε μεικτές ομάδες και μόνο το 2 % σε ομάδες αποκλειστικά γυναικών. Παρουσιάζεται η πρωτοβουλία Women TechEU για την αντιμετώπιση αυτού του χάσματος μεταξύ των φύλων στη βιομηχανία και για την ενίσχυση των γυναικών που καινοτομούν.

Η πρωτοβουλία Women TechEU θα προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη με επιχορηγήσεις ύψους 75 000 EUR για τη στήριξη των αρχικών σταδίων της διαδικασίας καινοτομίας και της ανάπτυξης των εταιρειών. Επιπλέον, το πρόγραμμα προσφέρει καθοδήγηση και καθοδήγηση κατηγορίας μέσω του προγράμματος γυναικείας ηγεσίας.  του ΕΣΚ. Έως και 50 ελπιδοφόρες νεοφυείς επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας από κράτη μέλη της ΕΕ και συνδεδεμένες χώρες θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρώτης πιλοτικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τις γυναίκες TechEU, αρχής γενομένης από το 2022.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι πλέον ανοικτή. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 10 Νοεμβρίου 2021.

 

© Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας

 

Αναδημοσίευση Commission launches Women TechEU to support women in deep tech , δημιουργήθηκε από Diem Tran.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ