Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ), διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα – “ “8th ESA PECS Call Briefing 2023 ”, Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023, στο Ξενοδοχείο SEMELI, Λευκωσία.

Πιο κάτω επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις (pdf) του ΕΟΔ, του DEC καθώς και η πρόσκληση και το πρόγραμμα της ημερίδας:

 

 AGENDA – 8th ESA PECS Call Briefing_26_01_2023_final.pdf
 Basics of ESA Procurement Handbook.pdf
 CY8_Briefing.pdf
 CY8_How to write good proposal.pdf
 PECS_Example_Proposal.pdf
 PECS_Proposal submission high-level checklist.pdf
 Presentation of CY Space Strategy _v4.pdf
 ST -GK 12 22-01 – Invitation 8th ESA PECS CALL Briefing_26_1_23 – Signed.pdf

 

Αναδημοσίευση είδησης απο ΤΗΕ.

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Τηλεπικοινωνίες
  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
  • Ενδιάμεσο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία