Ηλεκτρονικές Ταυτότητες – Οδηγός Ενεργειών για έλεγχο εγκυρότητας ηλεκτρονικών υπογραφών

Ο Οδηγός που έχει εκδοθεί από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής περιλαμβάνει τις οδηγίες για διενέργεια ελέγχου στα έγγραφα που υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή, κατά η υπογραφή είναι έγκυρη και εγκεκριμένη.

 

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Ηλεκτρονικές Ταυτότητες

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
 • Λογισμικό
 • Τηλεπικοινωνίες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία