Στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού τίθεται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, παράγοντας καταλυτικός για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αποδοτικού κράτους και μίας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών, καθώς και για την τόνωση της επιχειρηματικής και επενδυτικής δραστηριότητας, με ουσιαστικά και πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία του τόπου.

Μέσω της εγκατάστασης νέων πληροφοριακών συστημάτων σε ζωτικής σημασίας κρατικές υπηρεσίες και της ψηφιοποίησης των σχετικών διαδικασιών και υπηρεσιών, αναβαθμίζεται σημαντικά η λειτουργία του δημοσίου, ενώ επιτυγχάνεται δραστική μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης εργασιών και εξοικονόμηση πολύτιμων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Παράλληλα και πρωτίστως, το κράτος ενδυναμώνεται ούτως ώστε να παρέχει πιο ποιοτική, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση σε πολίτες και επιχειρήσεις, η οποία μεταφράζεται, με πρακτικούς όρους, σε εντυπωσιακή μείωση των ουρών και της ταλαιπωρίας που υφίσταντο μέχρι σήμερα οι πολίτες.

Στους σχεδιασμούς του Υφυπουργείου περιλαμβάνονται στρατηγικά έργα πέραν των €350 εκατομμυρίων, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς της παιδείας, της δικαιοσύνης και της υγείας, νέα, πιο σύγχρονα και αναβαθμισμένα συστήματα στα Τμήματα Φορολογίας, Εφόρου Εταιρειών και Οδικών Μεταφορών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών, προτού αυτές ψηφιοποιηθούν, ούτως ώστε να καταπολεμηθεί ριζικά η χρόνια γραφειοκρατία, αλλά και στην εμπλοκή του πολίτη στη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ψηφιακής υπηρεσιών. Ως αποτέλεσμα, και μέσω της εξειδικευμένης ομάδας εμπειρογνωμόνων του Digital Services Factory, αναπτύσσουμε, με ευέλικτη μεθοδολογία, φιλικές προς τον πολίτη υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές του ανάγκες και προσδοκίες και διευκολύνουν την καθημερινότητά του.

Ορόσημο στην πορεία εκσυγχρονισμού του κράτους η νέα ψηφιακή πύλη gov.cy, η οποία θα αποτελεί, στην τελική της μορφή το ένα και μοναδικό σημείο επαφής, πληροφόρησης και συνδιαλλαγής του πολίτη με το δημόσιο. Μετουσιώνοντας σε πράξη το όραμα για όλο το δημόσιο σε μία οθόνη, το Υφυπουργείο προχωρεί με τον ανασχεδιασμό όλων των κρατικών ιστοσελίδων με τα υψηλότερα πρότυπα σχεδιασμού και λειτουργικότητας, αλλά και με απλό, σαφές, κατανοητό και επικαιροποιημένο περιεχόμενο.

Πρόσθετα, υιοθετούμε σειρά εργαλείων για περαιτέρω διευκόλυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, όπως η ηλεκτρονική υπογραφή, με την ίδια νομική ισχύ με την ιδιόχειρη, η ηλεκτρονική ταυτότητα, και οι σύγχρονες μεθόδοι ηλεκτρονικών πληρωμών, που έχουν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε δημόσιες υπηρεσίες όπως οι ΥΚΑ.

Προωθείται, επίσης, ο εκσυγχρονισμός των κρατικών υποδομών μέσω της μετάβασης των διαφόρων -μέχρι σήμερα διάσπαρτων- κρατικών συστημάτων σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους, έργο ύψους €6 εκατ. το οποίο έχει περιληφθεί στο ΣΑΑ.

Μέσω του ανασχεδιασμού και εκσυγχρονισμού της αρχιτεκτονικής των ψηφιακών υποδομών και συστημάτων πληροφορικής του δημοσίου, διασφαλίζεται τόσο η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων, όσο και η ασφάλεια και ακεραιότητα της πληροφορίας. Στόχος μας είναι να διαμορφωθεί ένα νέο μοντέλο αρχιτεκτονικής που να επιτρέπει στο δημόσιο να αξιοποιεί τις προηγμένες τεχνολογίες και να προσαρμόζεται στις διάφορες εξελίξεις και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της ψηφιακής μεταρρύθμισης.

 

 

Αναδημοσίευση απο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής(DMRID)

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

ηΔιακυβέρνηση

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
 • Λογισμικό
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Cloud Computing
 • Μεγάλα Δεδομένα

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία