Περισσότεροι από 70 εκπρόσωποι επιχειρήσεων, δημόσιων αρχών, πανεπιστημίων, ενώσεων ΤΠΕ και ΜΚΟ συγκεντρώθηκαν στην Ψηφιακή Συνέλευση στην Τουλούζη για την εξεύρεση λύσεων για το αυξανόμενο χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Συμφώνησαν ότι μόνο η διασυνοριακή και διατομεακή συνεργασία θα φέρει την ΕΕ πιο κοντά στους στόχους της ψηφιακής δεκαετίας, δηλαδή να διαθέτει 20 εκατομμύρια ειδικούς ΤΠΕ, με σύγκλιση των φύλων, και το 80 % του πληθυσμού της ΕΕ να διαθέτει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες έως το 2030.

image of participants listening to presenter on stage

 

Η πρώτη ομάδα τόνισε τη σημασία της κατάρτισης και της διατήρησης των ειδικευμένων εργαζομένων. Η ANISS Gaaya από την Airbus μοιράστηκε το παράδειγμα των ευκαιριών επανειδίκευσης της εταιρείας του για τους εργαζομένους. Περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο, κατά τα τελευταία 3 έτη, η Airbus έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 1000 εργαζομένους στην επιστήμη των δεδομένων. Για να στεφθούν με επιτυχία παρόμοιες πρωτοβουλίες, η εταιρεία έπρεπε πρώτα να κατανοήσει τις ανάγκες σε δεξιότητες και τα μελλοντικά επαγγελματικά προφίλ.

Digital Assembly 2022 - Digital Skills Workshop

 

Ο Josef Lannemyr  από τον Σουηδικό Οργανισμό Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ζήτησε περισσότερους εμπειρογνώμονες με συνδυασμένες δεξιότητες από παραδοσιακούς κλάδους και ψηφιακές τεχνολογίες (γιατρός με ειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη, δικηγόρος με δεξιότητες κυβερνοασφάλειας κ.λπ.). Αυτή η νέα ζήτηση για συνδυασμένα προφίλ απαιτεί τη μετάβαση σε πιο πολυεπιστημονικά ακαδημαϊκά προγράμματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Roberto Giovannoni       του Πανεπιστημίου της Πίζας, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να προσφέρει περισσότερους αποφοίτους για την κάλυψη της ζήτησης στην αγορά εργασίας. Πιο ευέλικτα σπονδυλωτά προγράμματα που συνδυάζουν την ακαδημαϊκή κατάρτιση και την επαγγελματική πείρα (συντομότερα μαθήματα κατάρτισης) θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αύξηση του αριθμού των ψηφιακών εμπειρογνωμόνων.

Μετά την ομάδα, οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο συζήτησαν τις προκλήσεις και τις πιθανές λύσεις σε μικρότερες ομάδες. Ορισμένες από τις προτάσεις των συμμετεχόντων ήταν οι εξής:
• Προώθηση της ψηφιακής κουλτούρας στον οργανισμό σας για την προσέλκυση και τη διατήρηση ικανού προσωπικού
• Καινοτομία στην εκπαίδευση και προσφορά συμβάσεων εργασιακής εκπαίδευσης για τους εργαζομένους
• Αντιμετώπιση των στερεοτύπων στα σχολεία, τις οικογένειες και τα μέσα ενημέρωσης για τη γεφύρωση του τεχνολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων
• Να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και να παρακινήσουν τους ανθρώπους να εκπαιδευτούν ώστε να διασφαλίσουν την ψηφιακή ένταξη
• Συνεργασία στο πλαίσιο υφιστάμενων ομάδων και με ομοϊδεάτες εταίρους και ανταλλαγή ορθών πρακτικών
• Οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες και η κυβέρνηση θα πρέπει να κατευθύνουν τη χρηματοδότηση σε κατάλληλα προγράμματα

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες λύσεις σε αυτόν τον ψηφιακό πίνακα.

Η 2η ομάδα συζήτησε για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ στον τομέα της τεχνολογίας και για την ανάγκη διατήρησης και προσέλκυσης ταλαντούχων ατόμων στην Ευρώπη. Η βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Lina Gálvez Muñoz υπενθυμίζει το χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα της τεχνολογίας και ζητεί να αναληφθούν δράσεις που θα ενθαρρύνουν τα κορίτσια να εξετάσουν το ενδεχόμενο σπουδών και εργασίας στον τομέα των ΤΠΕ. Η Samia Ghozlane από την Grande Ecole de Numerique πρόσθεσε ότι είναι αναγκαίο να εξηγηθεί στις γυναίκες και τα κορίτσια ότι οι ψηφιακές θέσεις εργασίας έχουν νόημα και κοινωνικό αντίκτυπο.

Lina Gálvez Muñoz, S&D, Member of the European Parliament

 

group of four panellists on stage

Ο κ. Mário LELOVSKenhagen από τον εθνικό συνασπισμό της Σλοβακίας για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας μιλά για τη σημασία της πολιτικής ηγεσίας και της προθυμίας συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο (ακαδημαϊκή κοινότητα, επιχειρήσεις και κυβέρνηση). Αναφέρει επίσης τη σημασία των ψηφιακών εμπειρογνωμόνων για τη μελλοντική ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αποτελέσματα του εργαστηρίου, είναι πλέον διαθέσιμη  πλήρης λεπτομερής έκθεση. Τα αποτελέσματα θα συμβάλουν στη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τον εν εξελίξει διαρθρωμένο διάλογο για τις ψηφιακές δεξιότητες και την εκπαίδευση, ο οποίος αποσκοπεί στην παροχή μελλοντικών συστάσεων.

Παρακολουθήστε την καταγραφή του εργαστηρίου εδώ.  Φωτογραφίες από το εργαστήριο διατίθενται εδώ.

image of group discussions

image of presenter on stage

 

© The Digital Skills and Jobs Platform, 2022

 

Αναδημοσίευση  Digital Assembly workshop: Stakeholders suggest actions to boost digital skills and reach the Digital decade targets, δημιουργήθηκε από Niamh Thornton.

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ