Ενισχύοντας τις Ψηφιακές Δεξιότητες των Εκπαιδευτικών για μια Συμπεριληπτική Εκπαίδευση

Η πανδημία του COVID-19 δημιούργησε τη μεγαλύτερη αναταραχή στην ιστορία επηρεάζοντας τα εκπαιδευτικά συστήματα και τους μαθητές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και παρουσιάζοντας μοναδικές προκλήσεις σε όλα τα είδη και τα επίπεδα μάθησης.
Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να διασφαλιστεί η “μάθηση για όλους, οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή”, η τρέχουσα κρίση έχει δείξει ότι δεν υπάρχει ψηφιακή ενσωμάτωση χωρίς κοινωνική ενσωμάτωση και οι μαθητές από μειονεκτικά κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα (μετανάστες, αιτούντες άσυλο, μαθητές με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) ήταν και εξακολουθούν να είναι οι πιο επηρεασμένοι.
Λαμβάνοντας υπόψη το πιο πάνω πλαίσιο, το έργο DIGITEACH στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχούς μάθησης για όλους τους μαθητές, με ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) και εκείνους που υποφέρουν από Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και μεθόδους για την παροχή ποιοτικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
Για να επιτευχθεί αυτό, το DIGITEACH έχει αναπτύξει ένα προηγμένο πρόγραμμα εκπαιδευτικής κατάρτισης με τίτλο “Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ψηφιακής παιδαγωγικής για δασκάλους/εκπαιδευτικούς”. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει θεωρητικό υλικό αλλά και δραστηριότητες, σχεδιασμένες για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. Η έμφαση δίνεται όχι μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στην αξιοποίησή της με σκοπό την δημιουργία ελκυστικών και αλληλεπιδραστικών μαθησιακών περιβαλλόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου https://www.digi-teach.eu/

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ