Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA) διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα “Open Day” την Παρασκευή, 02 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας, για παρουσίαση του προγράμματος “ICT Re-Up Skilling”.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανακατάρτιση των εργαζομένων ή/και των ανέργων που κατέχουν ακαδημαϊκά προσόντα στις θετικές ή οικονομικές επιστήμες. Προτεραιότητα θα δίνεται, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων του πιλοτικού προγράμματος, στους εγγεγραμμένους άνεργους με το απαιτούμενο ακαδημαϊκό υπόβαθρο.

Με την κατάλληλη εκπαίδευση, τα άτομα που θα επιλεγούν θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για να απασχοληθούν με επιτυχία στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με προοπτική να αξιοποιήσουν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες σε κλάδους όπου παρατηρείται αυξημένη ζήτηση. Αριθμός εταιρειών – μελών του CITEA (A. Th. Loizou, IBM, NCR, NetU, Oracle, Powersoft ,PWC) είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε εργοδότηση των υποψηφίων, εφόσον αυτοί επιτύχουν στις γραπτές εξετάσεις μετά το πέρας της εκπαίδευσης και ανταποκριθούν σε προσωπικές συνεντεύξεις.

Στην εκδήλωση θα δοθεί η δυνατότητα κατ’ ιδίαν συναντήσεων των ενδιαφερόμενων με εταιρείες τεχνολογίας στην Κύπρο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 8 περίπου εβδομάδων και θα αρχίσει στα μέσα Μαρτίου 2024.

Για εγγραφές στην ημερίδα παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως συμπληρώσουν το σχετικό  ηλεκτρονικό έντυπο μέχρι την Πέμπτη , 1 Φεβρουαρίου 2024.

Το πρόγραμμα ICT RE-UP SKILLING , το οποίο χρηματοδοτείται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης που καταρτίστηκε από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για αναβάθμιση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων των πολιτών σε όλο το φάσμα της κοινωνικής δομής και οικονομικής δραστηριότητας .

 

 

 

 

Αναδημοσίευση είδησης από Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής(DMRID)

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία