Η ετήσια εκστρατεία «Ψηφιακή Εβδομάδα 2023» πραγματοποιήθηκε στη Λετονία από τον Απρίλιο του 24 έως το 28. Ένα ευρύ πρόγραμμα εκδηλώσεων διά ζώσης και διαδικτυακής αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων προσφέρθηκε στους πολίτες από το Κέντρο Υποστήριξης για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης και τη Μεθοδολογία του δημοτικού τμήματος εκπαίδευσης της Liepaja , το  Κέντρο Καινοτομίας Επιστημών και Εκπαίδευσης cience and Education Innovation Center  και το πάρκο ψηφιακής καινοτομίας σε συνεργασία με περισσότερους από 15 εταίρους.

Η φετινή εκστρατεία της Ψηφιακής Εβδομάδας στη Λετονία επικεντρώθηκε στην προώθηση της ενεργού χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της ψηφιακής ταυτότητας, της ασφάλειας και της κριτικής σκέψης. Σύμφωνα με τις προσπάθειες αυτές, οι δραστηριότητες στη Liepāja είχαν ως στόχο να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα ακροατηρίων, βοηθώντας τα να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που είναι χρήσιμες στην καθημερινή τους ζωή, ανεξάρτητα από το επίπεδο ψηφιακής επάρκειάς τους — από τις βασικές έως τις υψηλής τεχνολογίας.

Δευτέρα 24 Απριλίου:

 • Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Ενημέρωση και ευκαιρίες της πλατφόρμας EPALE». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες έμαθαν για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων στη Λετονία και την Ευρώπη, μάθουν για τις ευκαιρίες που προσφέρει η πλατφόρμα EPALE  και μαθαίνουν να προσθέσουν τις απαντήσεις τους. Το βασικό κοινό-στόχος του σεμιναρίου ήταν οι εκπαιδευτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Διαδικτυακό σεμινάριο « MATIFIC Interactive Learning Platform for Mathematics» (Πλατφόρμα διαδραστικής μάθησης για τα μαθηματικά). Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με μια καινοτόμο πλατφόρμα μάθησης μαθηματικών, Matific. Πρόκειται για ένα διαδραστικό μαθησιακό περιβάλλον με βάση το παιχνίδι, για εξατομικευμένη μάθηση και για μαθητές των βαθμών 1-6. Γλώσσες εργασίας: Αγγλικά και λετονικά. Το βασικό κοινό στο οποίο απευθύνεται το σεμινάριο ήταν οι γονείς μαθητών από την 1η έως τη 6η τάξη

Τρίτη 25 Απριλίου:

 • Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Πώς οι αλλαγές επηρεάζουν την ψηφιακή εικόνα της εταιρείας;» Μια καλά σχεδιασμένη και προστατευμένη ψηφιακή εικόνα μιας εταιρείας αποτελεί σημαντικό στοιχείο της συνεχούς και ασφαλούς λειτουργίας της. Ο εκπρόσωπος της Nic.lv συζήτησε τη βιωσιμότητα του ονόματος τομέα της εταιρείας, τις ικανότητες βελτίωσης της κυβερνοασφάλειας, του προϋπολογισμού και των δραστηριοτήτων του ιδρύματος. Το βασικό κοινό στο οποίο απευθύνεται το σεμινάριο ήταν οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων και οι μελλοντικοί επιχειρηματίες.
 • ChatGPT — Εργαστήριο για επιχειρηματίες. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το ChatGPT, καθώς και άλλες τεχνολογίες και καινοτομίες για την τόνωση της επιχειρηματικής τους ανάπτυξης, τη βελτιστοποίηση των στρατηγικών μάρκετινγκ και τη βελτίωση της συμμετοχής των πελατών. Η κύρια ομάδα-στόχος αυτής της ανώτερης τάξης ήταν οι εκπρόσωποι επιχειρήσεων και οι μελλοντικοί επιχειρηματίες.
 • Εργαστήριο για μαθητές μηχανικών με θέμα «Πώς επηρεάζουν οι γνώσεις διαχείρισης ρομπότ την επιχειρηματική ανάπτυξη;» Στόχος αυτού του μαθήματος ήταν η προώθηση της δημιουργικής σκέψης των σπουδαστών μηχανικών μεταξύ τριών τομέων — ρομποτική, επιχειρηματικότητα και βελτιστοποίηση της παραγωγής. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αναπτύχθηκαν διάφορες λύσεις για την αποτελεσματική βελτιστοποίηση και επίλυση ενός προβλήματος σε μια μεταποιητική εταιρεία. Το βασικό κοινό στο οποίο απευθύνεται αυτό το μάθημα ήταν οι φοιτητές μηχανικών.

Τετάρτη 26 Απριλίου:

 • Σεμινάριο σχετικά με τους χρυσούς νόμους για τη χρηματοοικονομική ασφάλεια στο ψηφιακό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια του ενημερωτικού σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες έμαθαν για τα σημερινά είδη απάτης, τους χρυσούς νόμους για τη διατήρηση των χρημάτων τους. Πώς να αναγνωρίζετε τους απατεώνες και τι να κάνετε εάν τα δεδομένα έχουν διαβιβαστεί σε απατεώνες. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται το σεμινάριο ήταν η γενική κοινωνία.
 • Εργαστήριο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο «Phishing and security in a smartphone». Αυτή η ανώτερη τάξη αποτέλεσε συνέχεια της επιτυχούς εφαρμογής του θέματος της κυβερνοασφάλειας που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου, αυτή τη φορά αφιερωμένη στην πρόληψη επιθέσεων ηλεκτρονικού «ψαρέματος», καθώς και στην ασφάλεια στα έξυπνα τηλέφωνα. Η ομάδα-στόχος αυτής της μεταπτυχιακής τάξης ήταν η γενική κοινωνία.

Πέμπτη 27 Απριλίου:

 • Διαδικτυακό σεμινάριο για καθοδηγητές και εκπαιδευτές ΤΠ «Good practices in the use of the learning content platform SOMA» (Ορθές πρακτικές στη χρήση της πλατφόρμας SOMA). Το μάθημα κατέδειξε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η πλατφόρμα «SOMA», δηλαδή πώς να εγκαινιάσει μια διαδραστική έξυπνη ώρα, να δώσει οδηγίες στους μαθητές να πραγματοποιήσουν τις δοκιμασίες, να παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα και στη συνέχεια να τοποθετήσουν τη συλλογή στην E-Class. Επιπλέον, θα δοθεί η ευκαιρία να μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε τους πόρους της πλατφόρμας για να τους τοποθετήσει ως κατ’ οίκον δουλειά σε ηλεκτρονικό καθαρισμό. Οι εκπρόσωποι του Soma.lv παρουσιάζουν τις τελευταίες βελτιώσεις της πλατφόρμας, καθώς και τις επικείμενες αλλαγές. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θέσουν τις τεχνικές ερωτήσεις σχετικά με το soma.lv. Το βασικό κοινό-στόχος του σεμιναρίου ήταν οι σύμβουλοι ΤΠ και άλλοι εκπαιδευτές.
 • Διαδικτυακό σεμινάριο για τους γονείς «Soma.lv  Learning Content Platform». Οι γονείς έμαθαν πώς να συνδέουν το soma.lv με το διαβατήριο ηλεκτρονικής τάξης, πώς διαφέρει το περιεχόμενο που έχουν στη διάθεσή τους, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Μετά το μάθημα, οι γονείς ενημερώθηκαν σχετικά με το διαθέσιμο περιεχόμενο του soma.lv και τη χρήση του για διαφορετικές ηλικίες. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται το σεμινάριο ενδιαφέρθηκε όλοι.
 • Διαδικτυακό σεμινάριο «Τεχνητή νοημοσύνη — ένας φίλος ή μια απειλή στη σύγχρονη εκπαίδευση». Διάφορα εργαλεία ΤΝ, συμπεριλαμβανομένου του ChatGPT  εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο. Ως εκ τούτου, αυξάνονται επίσης οι ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα στην εκπαίδευση. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν τη μαθησιακή διαδικασία και να είναι πολύ χρήσιμες στον τομέα της εκπαίδευσης, αλλά η χρήση τους πρέπει να είναι δεοντολογική. Οι συμμετέχοντες έμαθαν πώς να αξιοποιήσουν καλύτερα αυτά τα εργαλεία, ποιες ευκαιρίες προσφέρουν και πώς να εντοπίζουν αθέμιτες πρακτικές ΤΝ. Το βασικό κοινό στο οποίο απευθύνεται το σεμινάριο ήταν οι εκπαιδευτές και οι γονείς.
 • Εργαστήριο σχετικά με τη χρήση του «Skolo.lv » στο έργο των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης. Στο μάθημα, η Gita Roze παρουσίασε παραδείγματα ορθής πρακτικής στο πλαίσιο του «στενού» του Saldus PII σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας «skolo.lv» και οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν τη δημιουργία διαδραστικού υλικού σύμφωνα με το επιλεγμένο θέμα. Το βασικό κοινό-στόχος του σεμιναρίου ήταν οι καθηγητές προσχολικής εκπαίδευσης.
 • Διαδικτυακό σεμινάριο «Ανάπτυξη της πλατφόρμας  ELIIS  και του οράματος για το μέλλον». Οι υφιστάμενες λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος Eliis και οι τελευταίες βελτιώσεις παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο. Εκπαιδευτές προσχολικής εκπαίδευσης, επαγγελματίες και διευθυντικά στελέχη είχαν την ευκαιρία να λάβουν απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του συστήματος. Συζητήθηκαν τα μελλοντικά σχέδια και το όραμα του συστήματος Eliis. Το βασικό κοινό-στόχος του σεμιναρίου ήταν οι εκπαιδευτές προσχολικής εκπαίδευσης και οι ειδικοί στην εκπαίδευση.
 • Εργαστήριο για εκπαιδευτές με τίτλο «Interactive Game as a effective learning technique in modern time» (Διαδραστικό παιχνίδι ως αποτελεσματική τεχνική μάθησης σε σύγχρονες ώρες). Για τη σημερινή νέα γενιά, η χρήση διαδραστικών στοιχείων παιχνιδιού στη μαθησιακή διαδικασία αποτελεί καλό κίνητρο και, με την εξεύρεση της κατάλληλης πλατφόρμας, τα εργαλεία μπορούν να ενεργοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των μαθητών, καθώς και να προωθήσουν συνεργατικές δεξιότητες. Το μάθημα εξέτασε θέματα όπως διαδικτυακά παιχνίδια και εργαλεία για την ενίσχυση θεμάτων μάθησης, την επικαιροποίηση όρων και εννοιών. Το βασικό κοινό-στόχος του σεμιναρίου ήταν οι εκπαιδευτές.
 • Εργαστήριο με θέμα «Τι μαθαίνουν τα παιδιά στο Κέντρο Επιστήμης και Εκπαίδευσης;» Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας, οι γονείς και τα παιδιά τους έμαθαν για το ευρύ φάσμα ευκαιριών που προσφέρει το  Κέντρο Επιστημονικής και Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Το κύριο κοινό στο οποίο απευθύνεται αυτό το μάθημα ήταν τα παιδιά και οι γονείς τους.

Παρασκευή 28 Απριλίου:

 • Διαδικτυακό σεμινάριο «Βασικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι νέοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Σήμερα, τα παιδιά και οι νέοι χρησιμοποιούν διάφορες κοινωνικές πλατφόρμες στα τηλέφωνά τους που επικοινωνούν μεταξύ τους, δημοσιεύουν και ανταλλάσσουν φωτογραφίες, βίντεο και πληροφορίες. Η Drossinternets.lv  τόνισε τους κύριους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι νέοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται το σεμινάριο ήταν η γενική κοινωνία.
 • Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Participate in eSignature Training!» (Συμμετοχή στην κατάρτιση eSignature!) η ομάδα ηλεκτρονικής υπογραφής κάλεσε όλους — ιδιώτες, επιχειρηματίες και οργανώσεις- να υποβάλουν αίτηση για δωρεάν σεμινάριο σχετικά με τα εργαλεία ηλεκτρονικής υπογραφής, την απόκτηση και τη χρήση. Το βασικό κοινό στο οποίο απευθύνεται το σεμινάριο ήταν οι επιχειρήσεις, οι οργανώσεις και οποιοσδήποτε άλλος.
 • Σεμινάριο με θέμα «Χρήση ψηφιακών εργαλείων για την ανάπτυξη της γλώσσας του παιδιού». Η λογοθεραπευτής Aiga Budrich-North μοιράστηκε την εμπειρία της σχετικά με την καθημερινή εργασία, αναπτύσσοντας την ομιλία και τη γλώσσα του παιδιού της στο σπίτι. Το μάθημα εξέτασε διάφορες μεθόδους — ασκήσεις, ανάπτυξη παιχνιδιών και διαθέσιμους διαδικτυακούς πόρους. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται αυτό το μάθημα ήταν η γενική κοινωνία.

 

Η συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις ήταν δωρεάν.

Για περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση  mc@liepaja.edu.lv.

Στο πλαίσιο της «Ψηφιακής Εβδομάδας 2023» πραγματοποιήθηκε μια σειρά δεσμευτικών εκδηλώσεων και συζητήσεων   στη Λετονία, τις οποίες κάθε ενδιαφερόμενο μέρος μπόρεσε να παρακολουθήσει στην πύλη TVNET,  στο LIKTA Facebook και σε άλλες ζωντανές διαδικτυακές αναμεταδόσεις. Οι ακόλουθες θεματικές ημερίδες προβλέπονται στη Λετονία, με κεντρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες των εταίρων της εκστρατείας:

 • 24 Απριλίου: Ημέρα Άνοιξης της Ψηφιακής Εβδομάδας
 • 25 Απριλίου: Ψηφιακά εργαλεία και δεξιότητες για τους επιχειρηματίες
 • 26 Απριλίου: Ημέρα ψηφιακής ασφάλειας
 • 27 Απριλίου: Ψηφιακές δεξιότητες για την εκπαίδευση
 • 28 Απριλίου: Δεξιότητες στα μέσα ενημέρωσης και ψηφιακοί πόροι

Η Ψηφιακή Εβδομάδα 2023 διοργανώθηκε στη Λετονία (#eprasmes23) από τη Λεττονική Ένωση Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (LIKTA) σε συνεργασία με περισσότερους από 150 εταίρους στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων (#EuropeanYearOfSkills) και την ALL DigitalWeeks 2023  (#ADWeeks2023), η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λετονία για 14η φετινή χρονιά. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην πλατφόρμα εταιρικής σχέσης για τις ψηφιακές δεξιότητες της Λετονίας www.eprasmes.lv.

 

Αναδημοσίευση Digital Week 2023 events in Liepāja , δημιουργήθηκε από Andra Krasavina.

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Digital Week 2023 events in Liepāja

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Λετονία

Είδος πρωτοβουλίας

Περιφερειακή πρωτοβουλία