Κύριος στόχος της ενίσχυσης του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης που επιδιώκει εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα των τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους είναι η συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) με τη Microsoft μέσω μιας σειράς προγραμμάτων κατάρτισης μεγάλης κλίμακας. Η Ακαδημία Δημοσίων Υπαλλήλων στις Τεχνολογίες Microsoft, η οποία εγκαινιάστηκε αρχικά στο πλαίσιο της  Εθνικός Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης — Απλούστευση των διαδικασιών  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την κατάρτιση δημοσίων υπαλλήλων σε τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους. Η συνεργασία αυτή αποτέλεσε ορθή πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δημοσιεύθηκε στην Πλατφόρμα για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και Θέσεις Εργασίας. Έχουν ήδη εκπαιδευτεί 5.000 διευθυντικά στελέχη, εκ των οποίων τα 500 έχουν πιστοποιηθεί μέσω πολύ απαιτητικής διαδικασίας.

Ακαδημία Δημοσίων Υπαλλήλων Microsoft στην Ελλάδα

Στόχος της νέας συνεργασίας ΕΚΔΔΑ με τη Microsoft μέσω του προγράμματος της Ακαδημίας Δημοσίων Υπαλλήλων  είναι να επιτρέψει στην ECDMA να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία της Microsoft με την ονομασία Microsoft Learn for Educators (MSLE), η οποία απευθύνεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και πανεπιστήμια. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα MSLE είναι ανοικτή σε στελέχη ΤΠ που αναζητούν εξειδικευμένες γνώσεις και περιλαμβάνει την KEDDA Teacher Certification Training in Cloud Technologies (εκπαίδευση και πιστοποίηση εκπαιδευτών σε τεχνολογίες Microsoft) που παρέχουν εταιρικό εκπαιδευτικό υλικό, διαδραστικά εργαστήρια, κουπόνια πιστοποίησης, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων προγραμμάτων στον τομέα των τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους.

Αυτό δίνει στην ΕΚΔΔΑ την ευκαιρία να δημιουργήσει μια δεξαμενή εκπαιδευτών πιστοποιημένων από τη Microsoft στο δικό της μητρώο και να αναπτύξει νέα δυναμικά προγράμματα, με βάση την τεχνογνωσία της Microsoft.

Ταυτόχρονα, αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης που επιθυμούν να βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους σε εφαρμογές γραφείου (Microsoft Office), καθιστώντας δυνατή την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης μεγάλης κλίμακας μέσω βιώσιμης συνεργασίας για περίπου 250.000 δημόσιους υπαλλήλους με διαφορετικές ψηφιακές δεξιότητες στο πλαίσιο έργου που περιλαμβάνεται στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι πιστοποιημένοι στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΕΚΔΔΑ και της Microsoft θα λάβουν βαθμούς, οι οποίοι θα ισχύουν και για τους 500 υπαλλήλους που έχουν ήδη πιστοποιηθεί σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω της πρωτοβουλίας της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση.

Η δημόσια συνεργασία με τη Microsoft αποτελεί μία μόνο διάσταση του εμβληματικού προγράμματος κατάρτισης και για τους 250.000 δημόσιους υπαλλήλους, το οποίο χρηματοδοτείται με 30 εκατ. EUR από το Ταμείο Ανάκαμψης και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025.

 

 

Αναδημοσίευση  EKDDA & Microsoft: New framework for cooperation, δημιουργήθηκε από Athanasios Panagopoulos.

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Press conference on Extension of EKDDA and MICROSOFT cooperation

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Cloud Computing
  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ελλάδα

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία