Στις 17 Μαρτίου 2022, κατά την έναρξη του 8ου φόρουμ  για τη συνοχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την «Kohesio», μια διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με περισσότερα από 1.5 εκατομμύρια έργα στα 27 κράτη μέλη, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) από το 2014. Για πρώτη φορά, αυτή η ολοκληρωμένη πλατφόρμα δεδομένων έργων δημιουργήθηκε, είναι ευρέως προσβάσιμη και θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Μιλώντας κατά την εναρκτήρια ομιλία της, η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Eliza Ferreira, δήλωσε: «Απαγορεύει στο Kohesio, η πολιτική συνοχής καθίσταται ακόμη πιο ανοικτή και διαφανής. Με λίγα μόνο κλικ, ο καθένας μπορεί να ανακαλύψει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο επενδύει η ΕΕ στις περιφέρειες και τους δήμους μας για την προώθηση της σύγκλισης και της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.» Ο επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, κ. Nicolas Schmidt, δήλωσε: «Τα κονδύλια της ΕΕ μπορούν να κάνουν τη διαφορά για όλους στην ΕΕ, και ιδίως για όσους χρειάζονται περισσότερο τη στήριξή μας».

Οι επισκέπτες της πλατφόρμας Kohesio μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με όλα τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα που επικεντρώνονται στις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες σε όλα τα κράτη μέλη. Κάθε έργο που αναφέρεται στην πλατφόρμα διαθέτει δεδομένα σχετικά με τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες του έργου, συμπεριλαμβανομένων του επικεφαλής του έργου, των πληροφοριών χρηματοδότησης, του θέματος και του τομέα παρέμβασης του έργου και του δικαιούχου του. Τα έργα μπορούν να διερευνηθούν μέσω των διαφόρων θεμάτων της πλατφόρμας ή μέσω του εργαλείου χαρτογράφησης, το οποίο απεικονίζει κάθε χώρα της ΕΕ, τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα έργα που υλοποιούνται σε κάθε χώρα. Μέσω τόσο των θεμάτων «Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση» όσο και «Κοινωνική ένταξη», οι επισκέπτες μπορούν να βρουν σχετικές πληροφορίες για έργα στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων/επανειδίκευσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να αναπτύσσει την πλατφόρμα Kohesio για να συμπεριλάβει έργα από τη νέα περίοδο προγραμματισμού 2021-2027. Τους προσεχείς μήνες, η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

© Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2022, Υπηρεσία Οπτικοακουστικών Μέσων

 

Αναδημοσίευση Kohesio platform launched! More than 1.5 million EU-funded projects accessible in new public platform , δημιουργήθηκε από Niamh Thornton.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ