Ανταποκρινόμενη στην έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη, υλοποιήθηκε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Δεξιοτήτων Λογισμικού (ESSA). Το 4ετές σχέδιο θα αποτελέσει μια νέα στρατηγική για τις βιώσιμες δεξιότητες και πρόγραμμα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) για την Ευρώπη. Με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +  , το ESSA έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η στρατηγική ανταποκρίνεται στις ανάγκες της βιομηχανίας τώρα και στο μέλλον, επιτρέποντας την περαιτέρω πρόοδο της διαδικασίας.

Με τις ψηφιακές εξελίξεις, οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων τεχνολογιών και, ως εκ τούτου, η ανάγκη για ψηφιακά εξοπλισμένους επαγγελματίες έχει αυξηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος αυτού του σχεδίου είναι η δημιουργία μιας στρατηγικής που θα βασίζεται στις ανάγκες των εργοδοτών, η οποία θα εξακριβώνεται μέσω εκτεταμένης ανάλυσης των αναγκών σε πρώιμο στάδιο του έργου, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα μαθήματα ΕΕΚ και οι πρωτοβουλίες που βασίζονται στην εργασία είναι αποτελεσματικά όσον αφορά την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των πολιτών.

Επί του παρόντος, οι ανάγκες των εργοδοτών δεν μπορούν να καλυφθούν με τα υφιστάμενα συστήματα και, ως εκ τούτου, η ESSA θα αναπτύξει νέους μηχανισμούς για να διασφαλίσει την ανάπτυξη της στρατηγικής σε ολόκληρη την Ευρώπη, για την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων ΤΠΕ στις υπηρεσίες λογισμικού. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή κοινότητα δεξιοτήτων λογισμικού για να διευκολύνει τη δημιουργία ενός κόμβου αξιολογήσεων από εμπειρογνώμονες και την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρο τον τομέα του λογισμικού και την κοινότητα ΕΕΚ, συμβάλλοντας στην περαιτέρω επίτευξη και υλοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

© Мария Кокулина — stock.adobe.com

 

Αναδημοσίευση   Ethical guidelines on the use of Artificial Intelligence in teaching and learning, δημιουργήθηκε από Anonymous.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ