Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε ότι το 2023 θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων. Αποσκοπεί στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στην ψηφιακή δεκαετία για την επίτευξη 20 εκατομμυρίων επαγγελματιών ΤΠΕ και του 80 % των Ευρωπαίων πολιτών που αποκτούν ψηφιακές δεξιότητες. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσουμε να γίνουμε μια πιο προετοιμασμένη, καινοτόμος και βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030.

Η ισπανική κυβέρνηση συμμερίζεται αυτόν τον στόχο και αναπτύσσει διάφορες στρατηγικές για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και του ευρέος κοινού, μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα· ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης· διασφάλιση της κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου· και να αυξήσει το ποσοστό των ειδικών στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας στην ισπανική οικονομία, επιτυγχάνοντας την ισότητα των φύλων σε αυτή την ομάδα.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού  και το Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού, μέσω της Κρατικής Γραμματείας Ψηφιοποίησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και του Ιδρύματος EOI, που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και ΜΜΕ, θα διαθέτουν 53 φορείς κατάρτισης για την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης που αντιστοιχούν στην πρώτη πρόσκληση κατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή γενιά», το οποίο αποτελεί μέρος του Σχεδίου Ανάκαμψης, Μετασχηματισμού και Ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει τα προγράμματα «Generation Digital SMEs», τα οποία παρέχουν προγράμματα κατάρτισης και καθοδήγησης για άτομα σε ομάδες διαχείρισης ΜΜΕ με 10 έως 249 εργαζομένους, με σκοπό την τόνωση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεών τους και, ως εκ τούτου, τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους, της ανάπτυξης και του δυναμικού διεθνοποίησής τους, καθώς και την πρωτοβουλία Generation Digital Actors of Change, η οποία παρέχει κατάρτιση και καθοδήγηση σε άνεργους νέους και εργαζομένους σε ΜΜΕ ως εμπειρογνώμονες που θα συμβάλουν στη διαδικασία ψηφιοποίησης των ΜΜΕ.

Το Ίδρυμα EOI είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των προγραμματισμένων επενδύσεων για την πρωτοβουλία αυτή, η οποία στην πρώτη του πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε 199 εκατ. ευρώ (147,5 εκατ. ευρώ για τις ΜΜΕ «Γενιάς Δ» και 51,5 εκατ. ευρώ για τους «Φορείς αλλαγής της γενιάς Δ») από τα κονδύλια του σχεδίου ανάκαμψης. Αυτό θα εκπαιδεύσει, στο πλαίσιο αυτής της πρώτης πρόσκλησης, 56.740 άτομα από ομάδες διαχείρισης ΜΜΕ και 19.800 παράγοντες αλλαγής (70 % άνεργοι νέοι και 30 % νέοι εργαζόμενοι σε ΜΜΕ).

 

Αναδημοσίευση Launch of “Generation D” programmes for SMEs , δημιουργήθηκε από Cristina VICUÑA.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Conoce los Programas “Generación D” para pymes

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Τεχνητή νοημοσύνη
  • Κυβερνοασφάλεια
  • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ισπανία

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία