Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν καταστεί σύνηθες φαινόμενο στην καθημερινή μας ζωή. Είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζουμε καλύτερα τις επιπτώσεις τους στον κόσμο που μας περιβάλλει, ιδίως στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς εξακολουθούν να αλλάζουν.

Η θεμελιώδης γνώση της ΤΝ και της χρήσης δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου οι εκπαιδευτές και οι σπουδαστές να αλληλεπιδρούν θετικά, κριτικά και δεοντολογικά με αυτή την τεχνολογία και να υλοποιούν πλήρως την υπόσχεσή της, δεδομένης της ταχείας αύξησης της χρήσης της.

Στο πλαίσιο αυτό, τον Οκτώβριο του 25, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σειρά δεοντολογικών κατευθυντήριων γραμμών για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη χρήση της ΤΝ και των δεδομένων στην εκπαίδευση. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν δράση του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027.

Εξαλείφουν τις κοινές και διάχυτες παρανοήσεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), οι οποίες θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τους πολίτες και να εγείρουν ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή της, ιδίως στην εκπαίδευση.

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί που δεν διαθέτουν ελάχιστη έως καθόλου εμπειρογνωμοσύνη στην ψηφιακή εκπαίδευση μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις συστάσεις, οι οποίες απευθύνονται στους στοιχειώδεις και δευτεροβάθμιους εκπαιδευτικούς.

Παρέχεται πρακτική καθοδήγηση στους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολείων σχετικά με τον τρόπο αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της χρήσης της ΤΝ και των δεδομένων στα σχολικά προγράμματα σπουδών, με παράλληλη αντιμετώπιση των δεοντολογικών ζητημάτων και αναγκών που διέπουν τις κατευθυντήριες γραμμές.

Οι κατευθυντήριες γραμμές προσφέρουν επίσης προτάσεις για τρόπους αύξησης της ευαισθητοποίησης και συμμετοχής της κοινότητας στη συζήτηση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη δεοντολογική χρήση της ΤΝ και των δεδομένων μεταξύ των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών.

Ανακαλύψτε το ενημερωτικό δελτίο και το ενημερωτικό γράφημα.

Διαβάστε την πλήρη έκθεση εδώ.

© Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αναδημοσίευση   Ethical guidelines on the use of Artificial Intelligence in teaching and learning, δημιουργήθηκε από Federica Tondo

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Τεχνητή νοημοσύνη

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ