Το ευρωπαϊκό έργο Migracode είναι μια διετής συνεργασία μεταξύ οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών στη Σουηδία, τη Νορβηγία, την Πολωνία, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ισπανία.

Ο κύριος στόχος της συνεργασίας ήταν η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών για την επιτάχυνση της ένταξης των μεταναστών και άλλων ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, μέσω της υποστήριξής τους στην απόκτηση και ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων.

Καθώς το έργο πλησιάζει προς στο τέλος του, σας παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά αποτελέσματα του έργου:

– 5 διεθνείς συναντήσεις στη Σουηδία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Νορβηγία και την Ισπανία και πολυάριθμες διαδικτυακές συναντήσεις,

– Έναρξη μαθημάτων ανάπτυξης ιστοσελίδων για αιτητές ασύλου στη Στοκχόλμη της Σουηδίας από το Föreningen Framtidståget και το κίνημα Rural Hackers που ξεκίνησε από το Ticket2Europe στη Γαλικία της Ισπανίας,

– Πρόσφυγες, μετανάστες, νέοι και γυναίκες σε αγροτικές περιοχές επωφελήθηκαν από νέα και αναθεωρημένα μαθήματα ανοικτής τεχνικής εκπαίδευσης που προσέφεραν οι εταίροι,

– Ενίσχυση του ευρωπαϊκού δικτύου Migracode, το οποίο αποτελείται από οργανισμούς που προσφέρουν δωρεάν τεχνική εκπαίδευση σε μετανάστες και πρόσφυγες στην Ευρώπη,

– Νέες συνέργειες και συνεργασία με διεθνείς και τοπικούς φορείς,

– Μέλη του προσωπικού των εταίρων ανέπτυξαν τις ικανότητές τους στην παροχή ανοικτής τεχνικής εκπαίδευσης σε ευάλωτες ομάδες, καθώς και στη διασφάλιση της απασχολησιμότητας των ευάλωτων ατόμων και στη χρήση μεθόδων μη τυπικής εκπαίδευσης στην τεχνική εκπαίδευση.

 

Αναδημοσίευση είδησης απο Cyprus Computer Society – CCS.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Αποτελέσματα του έργου Erasmus Plus Migracode

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Προχωρημένο
  • Ενδιάμεσο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ