Σε μια εποχή συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας, η σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Στην πρώτη γραμμή αυτής της μετασχηματιστικής πορείας βρίσκονται 139 οργανισμοί που ενεργούν ως βασικές δυνάμεις για την αλλαγή. Προσηλωμένες σε πρωτοβουλίες υψηλού αντικτύπου, είναι έτοιμες να αναδιαμορφώσουν το ψηφιακό τοπίο της Ευρώπης σύμφωνα με τους φιλόδοξους στόχους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: την κατάρτιση 20 εκατομμυρίων επαγγελματιών στον τομέα των ΤΠΕ και τη διασφάλιση ότι το 80 % του πληθυσμού διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Αναληφθείσες δεσμεύσεις

Μια δέσμευση είναι μια δέσμευση που αναλαμβάνουν οργανισμοί που υπερβαίνουν τις βασικές δραστηριότητές τους και επιδεικνύει κοινή ευθύνη για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η διερεύνηση των δεσμεύσεων του 139 και των 344 πρωτοβουλιών παρέχει μια εικόνα των ποικίλων τρόπων με τους οποίους οι οργανισμοί συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας. Καθένας από τους 139 οργανισμούς επιδεικνύει ενεργά μοναδικές προσπάθειες και πρόοδο προς την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της πρωτοβουλίας για την ψηφιακή δεκαετία.

Από τις μεγάλες εταιρείες έως τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις βάσης, οι ποικίλες συνεισφορές αντικατοπτρίζουν τη συλλογική αποφασιστικότητα για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος. Μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, μαθημάτων, συνεργασιών και δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, οι οργανώσεις αυτές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αναδιαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης.

Pledging actions - Digital Decade targets

Οργανισμοί ως φάροι αλλαγής: Υπέρβαση των στόχων

Οι 25 οργανώσεις που έχουν δεσμευτεί να εκπαιδεύσουν 1.7 εκατομμύρια άτομα έως το 2 030 αποτελούν ισχυρή απόδειξη της αταλάντευτης δέσμευσής τους. Μέχρι σήμερα, περίπου 3 εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες έχουν ήδη επωφεληθεί από τις πρωτοβουλίες,  και οι συνεχιζόμενες προσπάθειες εξακολουθούν να έχουν αντίκτυπο. Μια άλλη επιτακτική πτυχή είναι η προσπάθεια ευαισθητοποίησης. Από το 45 έχουν υλοποιηθεί συνολικά 2020 δράσεις, οι οποίες προσεγγίζουν εντυπωσιακά 80 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη — 5.5 φορές τον αρχικό στόχο.

Γίνετε μέλος της κοινότητας των δημιουργών!

Η έκκληση για ανάληψη δράσης είναι σαφής· οι οργανισμοί ενθαρρύνονται να ενταχθούν στη μεγάλη κοινότητα των καθολικών και να γίνουν παράγοντες αλλαγής στο ψηφιακό τοπίο της Ευρώπης. Με την προβολή έργων και τη συμβολή στη συλλογική προσπάθεια, οι οργανισμοί μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη γεφύρωση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων και να έχουν διαρκή αντίκτυπο στο ψηφιακό μέλλον της ηπείρου.

Η δέσμευση των οργανισμών, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα, υπογραμμίζει μια ενιαία προσέγγιση στις προκλήσεις που θέτουν οι ταχείες τεχνολογικές αλλαγές. Καθώς η κοινότητα των καθολικών εξακολουθεί να αναπτύσσεται, το ίδιο ισχύει και για τη δυνατότητα όχι μόνο να επιτευχθούν αλλά και να ξεπεραστούν οι στόχοι της ψηφιακής δεκαετίας και να δημιουργηθεί μια Ευρώπη πιο ψηφιακή και ενδυναμωμένη για τις επόμενες γενιές.

Trainings to people across EU. To date, 162% of the initial KPI has been reached

Κατάρτιση σε άτομα σε ολόκληρη την ΕΕ. Μέχρι σήμερα, το 162 % του αρχικού ΒΔΕ έχει επιτευχθεί

 

 

Αναδημοσίευση είδησης από  European Digital Skills & Jobs Platform

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Μεγάλα Δεδομένα
 • Blockchain
 • Ρομποτική
 • Επαυξημένη πραγματικότητα
 • Εικονική πραγματικότητα
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης
 • Μηχανική Μάθηση
 • Cloud Computing
 • 5G
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Κβαντική Υπολογιστική
 • Λογισμικό
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ