Το ενδιαφέρον για τη συμπερίληψη πρωτοπόρων εκπαιδευτικών εργαλείων στα πλαίσια της διαδικασίας μάθησης και διδασκαλίας καθώς και το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών αυξάνεται συνεχώς και απασχολεί έντονα την ερευνητική κοινότητα. Στο πλαίσιο της εύρεσης πρωτοπόρων εκπαιδευτικών εργαλείων τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την επίτευξη μαθησιακών στόχων, οι τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας αποτελούν σίγουρα ένα βασικό στοιχείο για την εκπαιδευτική έρευνα. Η τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας (VR) έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας λόγω των πολλαπλών δυνατοτήτων που προσφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα (Karageorgakis & Nisiforou, 2018 · Kosmas κ.ά., 2021). Παράλληλα η επαυξημένη πραγματικότητα (AR) αποτελεί μια νέα, συναρπαστική δυνατότητα που μπορεί να εξυπηρετήσει πολλούς διαφορετικούς σκοπούς (Kosmas κ.ά., 2021). Οι τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας (VR) και επαυξημένης πραγματικότητας (AR) ακολουθούνται από την τεχνολογία μικτής πραγματικότητας Mixed Reality (MR). Η τεχνολογία μικτής πραγματικότητας τοποθετεί αντικείμενα ή άτομα ακριβώς όπως η τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας με τη δυνατότητα να εμπλέκονται στον πραγματικό, φυσικό κόσμο γύρω τους και αντίστροφα (Bucea-Manea-Țoniş κ.ά., 2020). Οι τεχνολογίες εκτεταμένης πραγματικότητας (ΧR) είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει τόσο την επαυξημένη πραγματικότητα όσο και την εικονική πραγματικότητα, μεταξύ άλλων (Chuah 2019). Στο παρόν άρθρο συζητείται η περίπτωση της Κύπρου αναφορικά με τα παραπάνω τεχνολογικά εργαλεία και παρουσιάζονται πρακτικές εφαρμογές εκπαίδευσης και εκμάθησης γλωσσών που έχουν εφαρμοστεί στο κυπριακό εκπαιδευτικό πλαίσιο.

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ