Ανοικτή πρόσκληση για εμπειρογνώμονες σε θέματα — Πλατφόρμα για τις ψηφιακές δεξιότητες

Η πλατφόρμα για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας αναζητά εμπειρογνώμονες σε θέματα στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών και των δεξιοτήτων για την έρευνα, την εκπόνηση και τη σύνταξη εγγράφων στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών και δεξιοτήτων («ψηφιακά ενημερωτικά σημειώματα»). Κάθε σύνοψη παρουσιάζεται με τη μορφή βαθιάς διόδου: ένα πιο εκτενές, λεπτομερές άρθρο σχετικά με ένα βασικό, συναφές θέμα σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την προσέγγιση ενός ακαδημαϊκού εγγράφου, σε φιλική προς τον χρήστη μορφή (φάσμα λέξεων: 2,000-3,000 λέξεις).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 1 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 23: 59.

Αποζημίωση: στον επιλεγέντα και συμβεβλημένο εμπειρογνώμονα θα καταβληθεί κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 1,000 EUR (χωρίς ΦΠΑ).

Προϋποθέσεις

Οι επιλεγέντες εμπειρογνώμονες διαθέτουν ουσιαστική πείρα στα θέματα για τα οποία υποβάλλουν αίτηση, προϋπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων έρευνας και ανάλυσης, και ειδική πείρα στη σύνταξη του εν λόγω υλικού. Θα πρέπει να έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη (ΕΟΧ) και το πλαίσιο εργασίας τους θα πρέπει να είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (η γλώσσα σύνταξης και δημοσίευσης των εγγράφων) είναι απαραίτητη. Οι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι κατά τις συνήθεις ώρες γραφείου στην Ευρώπη. Οι εργασίες ανάπτυξης περιεχομένου θα πρέπει να παραδίδονται μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουνίου, με επιβεβαίωση του ακριβούς χρονοδιαγράμματος με κάθε εμπειρογνώμονα.

Θέματα

Μήκος του περιεχομένου του αντικειμένου: 2,000

Πρωτότυπο: 3,000 λέξεις

Όλα τα θέματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν υπό το πρίσμα των ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας. Το ακριβές πεδίο εφαρμογής και οι τελικοί τίτλοι θα εκπονηθούν κατόπιν συζήτησης με τον εμπειρογνώμονα. 

 1. Ψηφιακή ένταξη σε όλους τους δημογραφικούς τομείς: ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα διάφορα δημογραφικά στοιχεία (όπως οι γυναίκες άνω των 40 ετών) και οι ηλικιωμένοι γενικότερα όσον αφορά την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, και πώς μπορούμε να τις μετριάσουμε;
 2. Αλγόριθμοι και παραπληροφόρηση: πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι και πώς χρησιμοποιούνται για τη διάδοση ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο; (σε όλα τα πλαίσια, αλλά με έμφαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης).
 3. Προσέλκυση και διατήρηση ειδικών ΤΠΕ (π.χ. στρατηγικές για την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων στον τομέα της τεχνολογίας, προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες όσον αφορά την πρόσληψη και την προσέλκυση εμπειρογνωμόνων στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας).
 4. Πρόσβαση σε δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες: μετριασμός βασικών ζητημάτων για τους πλέον ευάλωτους (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, κοινωνικές ομάδες που μένουν πίσω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό).
 5. Διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ψηφιακή δεκαετία (οι στρατηγικές για τη διατήρηση των ψηφιακών τεχνολογιών σέβονται τις βασικές αξίες της ΕΕ — δικαιώματα, ελευθερία και δημοκρατία, τελευταία νομοθεσία της ΕΕ).
 6. Δεοντολογία στην ΤΝ: ένα παιχνίδι υψηλού ενδιαφέροντος, αλλά με ποιο κόστος; (διερεύνηση του ρόλου της δεοντολογίας στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και τον σχεδιασμό της ΤΝ).

Σχετικά με την πλατφόρμα «Ψηφιακές δεξιότητες»

Η πλατφόρμα για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας είναι αφιερωμένη σε όλους. Εδώ μπορείτε να βρείτε τις τελευταίες ειδήσεις, εκδηλώσεις και ευκαιρίες κατάρτισης (από βασικές έως προηγμένες). Στους νέους χρήστες παρέχονται επικαιροποιημένες πληροφορίες με προσβάσιμο τρόπο, ενώ οι πιο έμπειροι επαγγελματίες μπορούν να επωφεληθούν από στοχευμένο περιεχόμενο, σχετικό με τα συμφέροντά τους ή τον τομέα αρμοδιότητάς τους. Η πλατφόρμα φιλοξενεί επίσης την κοινότητα DSJP,  στην οποία συμμετέχουν ήδη πάνω από 10.000 ενδιαφερόμενοι από όλη την Ευρώπη.

Κάντε αίτηση τώρα!

Παρακαλείστε να διαβάσετε το full text of the call και να μας στείλετε την αίτησή σας, εάν έχουμε εκκινήσει το ενδιαφέρον σας! Προθεσμία: 1 Φεβρουαρίου 2024.

 

Αναδημοσίευση είδησης European Digital Skills & Jobs Platform.

 

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Call for Topic Experts - details

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Επαυξημένη πραγματικότητα
 • Λογισμικό
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ