Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2023 χαρακτηρίστηκαν από μια πραγματική και εμπνευσμένη «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη», καθώς υποβλήθηκαν οκτώ αιτήσεις που απευθύνονται σε Ουκρανούς πρόσφυγες, για τον εφοδιασμό τους με ψηφιακές δεξιότητες είτε για την εύρεση εργασίας στην Ευρώπη είτε για την ανοικοδόμηση της χώρας τους μόλις λήξει ο πόλεμος.

Οι περισσότερες από τις αιτήσεις που απευθύνονται σε Ουκρανούς πρόσφυγες προέρχονται από όμορες χώρες, όπως η Πολωνία και η Σλοβακία, αλλά και ευρωπαϊκές συμπράξεις και η Δανία συμμετείχαν με την ταχεία επικαιροποίηση των τοπικών προγραμμάτων κατάρτισης ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τους Ουκρανούς.

Τα παραδείγματα αυτά αποτελούν πηγή έμπνευσης για βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ανθεκτικές οργανώσεις και οι συμπράξεις μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα σε γεωπολιτικές διαταραχές και να έχουν θετικό αντίκτυπο στις κοινότητες.

Εκτός από το κοινό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ουκρανίας — Σλοβακίας  που αναπτύχθηκε από τον σλοβακικό εθνικό συνασπισμό για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας, παρατίθενται όλες οι αιτήσεις που ελήφθησαν.

IVDK Κόμβος για τους Ουκρανούς

Ο κόμβος IVDK για Ουκρανούς είναι μια πρωτοβουλία της δανικής ένωσης επιχειρηματιών σε συνεργασία με διάφορους δανικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων της ακαδημαϊκής κοινότητας και των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας. Στόχος της είναι να ενδυναμώσει τους Ουκρανούς πρόσφυγες στη Δανία ώστε να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις και να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Το πρόγραμμα παρέχει εξατομικευμένη κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα, εργαστήρια και υποστήριξη. Η πρωτοβουλία χρησιμοποιεί τη διαδικτυακή μάθηση και διάφορους διαύλους για την προσέγγιση και τη στήριξη των συμμετεχόντων, και έχει κερδίσει εντυπωσιακή κάλυψη από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για τον αντίκτυπο και την εμπειρογνωμοσύνη της όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Βραδινά ψηφιακά σχολεία για Ουκρανούς

Η Ψηφιακή Σχολή Εκδηλώσεων για Ουκρανούς  είναι μια σλοβακική πρωτοβουλία υπό την αιγίδα του Ženský algoritmus (γυναικός αλγόριθμος) με στόχο την παροχή κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες σε Ουκρανούς πρόσφυγες, ιδίως γυναίκες και κορίτσια, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο προσφέρει αυτοπρόσωπες και διαδικτυακές κατασκηνώσεις με επίκεντρο τον ψηφιακό γραμματισμό και διάφορες τεχνολογικές δεξιότητες, όπως ο σχεδιασμός UX/UI, η διαχείριση έργων, οι δοκιμές, το SQL, η ανάλυση δεδομένων και ο προγραμματισμός. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους πρόσφυγες να ενταχθούν στην τοπική αγορά εργασίας και να αυξήσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους. Η Ψηφιακή Σχολή Εκδηλώσεων έχει σημαντικό αντίκτυπο παρέχοντας βασική κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες σε Ουκρανούς πρόσφυγες και παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να οικοδομήσουν καλύτερη ζωή στις νέες συνθήκες τους.

Diia.Digital Education (Ψηφιακή εκπαίδευση)

Απευθείας από την Ουκρανία, το Diia.Digital Education , είναι μια κυβερνητική πλατφόρμα στην Ουκρανία που αναπτύχθηκε για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και του ψηφιακού γραμματισμού. Προσφέρει δωρεάν διαδικτυακή εκπαίδευση και πόρους σε διάφορες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, των σπουδαστών, των επαγγελματιών και των προσφύγων. Η πλατφόρμα αποσκοπεί στην παροχή ποιοτικής ψηφιακής εκπαίδευσης για όλους τους Ουκρανούς, στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και στην προώθηση της συμμετοχικότητας. Χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική μάθηση και τις εξατομικευμένες διαδρομές μάθησης, με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο DigComp2.1.

Η πλατφόρμα έχει πάνω από 1.5 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες, προσφέρει πιστοποιήσεις και επικεντρώνεται στην προσβασιμότητα, τη βιωσιμότητα και την προβολή.

Εκπαιδευτικός κόμβος UKR

Το έργο Ukr Education Hub  είναι μια πρωτοβουλία της Κεντρικής Ευρώπης που υποστηρίζεται από το Διεθνές Ταμείο του Βίσεγκραντ και συγκεντρώνει ουκρανικούς εκπαιδευτικούς κόμβους στις χώρες του Βίσεγκραντ, δηλαδή την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ουγγαρία. Προσφέρουν δωρεάν μαθήματα ΤΠ για Ουκρανούς πρόσφυγες και εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας σε αυτές τις χώρες, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ιστοτόπων, στον γραφιστικό σχεδιασμό και στον σχεδιασμό ιστοσελίδων. Το έργο παρέχει επίσης την ευκαιρία στους κόμβους να εδραιώσουν τις κοινότητές τους και να ευνοήσουν τη διασυνοριακή συνεργασία και τις ανταλλαγές.

Οι άνθρωποι στο Loop

Οι άνθρωποι στο Loop είναι μια κοινωνική επιχείρηση που παρέχει ψηφιακή κατάρτιση σε πρόσφυγες και άτομα που πλήττονται από συγκρούσεις, η οποία δραστηριοποιείται μέσω διεθνών εταίρων στο Ιράκ, την Υεμένη, την Ουκρανία, τον Λίβανο, την Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Αφγανιστάν. Στόχος τους είναι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκτοπισθέντες, προσφέροντας ολοκληρωμένη κατάρτιση στις ψηφιακές δεξιότητες και διευκολύνοντας τις ευκαιρίες τηλεργασίας. Ο οργανισμός έχει εκπαιδεύσει και προσφέρει ευκαιρίες εργασίας σε περισσότερα από 1,100 άτομα που πλήττονται από συγκρούσεις, με έμφαση στη χειραφέτηση των γυναικών. Όλες οι δραστηριότητές τους διεξάγονται διαδικτυακά, καθιστώντας τις προσβάσιμες σε άτομα ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο βρίσκονται.

Έναρξη ΤΠ. Cisco4Ukraine

Έναρξη ΤΠ. Το Cisco4Ukraine είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από την Cisco Networking Academy και το Πανεπιστήμιο ΤΠ και Διοίκησης στο Rzeszów της Πολωνίας. Προσφέρει δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα για την κυβερνοασφάλεια και τον προγραμματισμό σε Ουκρανούς πρόσφυγες, με έμφαση στη χειραφέτηση των γυναικών για θέσεις εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας για τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού. Παρέχει καθοδήγηση και συμβουλές σταδιοδρομίας, με απώτερο στόχο τη δημιουργία δεξαμενής ταλέντων και την επέκταση του προγράμματος σε άλλες χώρες.

ITSkills4U

Τέλος, το ITSkills4U,  έργο της Amazon Web Services (AWS) σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις της Ουκρανίας και της Πολωνίας και διάφορες ενώσεις κατάρτισης και επιχειρήσεων στις τρεις χώρες. Αποσκοπεί στην κατάρτιση των Ουκρανών προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων σε δεξιότητες ΤΠΕ και υπολογιστικού νέφους υψηλής ζήτησης. Το έργο προσφέρει εικονική κατάρτιση που καθοδηγείται από τον εαυτό του και καθοδηγείται από τον οδηγό, με έμφαση στο υπολογιστικό νέφος.

Θέλετε να μάθετε ποιοι είναι οι νικητές του EDSA2023; Ανακαλύψτε τα!

 

Αναδημοσίευση Solidarity in Action: eight applications were submitted addressing Ukrainian refugees in the 2023 edition of the European Digital Skills Awards, δημιουργήθηκε από Alessandra Zini.

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Ουκρανία

Είδος πρωτοβουλίας

Διεθνής πρωτοβουλία