ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής έχει καταρτίσει ένα φιλόδοξο και εμπεριστατωμένο σχέδιο δράσης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συγκεκριμένα, στο ΣΑΑ έχει ενταχθεί ένας σημαντικός αριθμός έργων που αφορούν την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και των ευρυζωνικών υποδομών, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας, την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του συνόλου της κοινωνίας, τη δημιουργία έξυπνων πόλεων σε όλη την κυπριακή επικράτεια καθώς και μέτρα για την ενίσχυση της Έρευνας και Καινοτομίας.

Σημειώνεται ότι το Υφυπουργείο, έχει να διαδραματίσει ένα άκρως σημαντικό ρόλο στα πλαίσια του ΣΑΑ, κάθετο αλλά και οριζόντιο, έχοντας αναλάβει τόσο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων του Υφυπουργείου, όσο και τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης όλων των έργων του Σχεδίου που αφορούν σε ψηφιακό μετασχηματισμό και έχουν υποβληθεί από άλλα Υπουργεία και φορείς.

 

Α/Α
Έργο/Μεταρρύθμιση (τίτλος στα Αγγλικά)
Έργο/Μεταρρύθμιση (τίτλος στα Ελληνικά)
Ημερ. Έναρξης
Ημερ. Λήξης
Κόστος €εκ.
Θεματική Ενότητα: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Εκσυγχρονισμός δημόσιας υπηρεσίας
7. Integrated Information system for the Registrar of Companies and Official Receiver Εγκατάσταση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, περιλαμβανομένων συστημάτων διαχείρισης δεδομένων ταυτότητας χρηστών / πελατών 1/10/2021 31/12/2025
€6,58εκ.
8. Enhancement of the capacity of the Law Office Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Νομικής Υπηρεσίας μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικών συστήματος διαχείρισης υποθέσεων 1/1/2021 30/6/2026
€1,03εκ.
9. Enhancing e-system for issuing building permits Βελτίωση του ηλεκτρονικού συστήματος για την έκδοση οικοδομικών αδειών 1/3/2021 31/12/2024
€1,12εκ.
10. Digital transformation of courts Ψηφιακός μετασχηματισμός δικαστηρίων 1/7/2021 31/3/2025
€10,89εκ.
11. Modernisation of Customs and Electronic Payment System Εκσυγχρονισμός του συστήματος τελωνείων και ηλεκτρονικών πληρωμών 1/1/2021 30/5/2026
€10,58εκ.
12. Setting up the Beneficial Ownership Registry in accordance with Directive (EU) 2015/849 Δημιουργία Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (Beneficial Ownership Registry) σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 1/9/2021 31/12/2023
€0,4εκ.
13. Digitalisation in various Central Government Ministries – Services – Development of new integrated information system for the Road Transport Department Ανάπτυξη ολοκληρωμένου νέου πληροφοριακού συστήματος για το Τμήμα Οδικών Μεταφορών 1/2/2020 30/6/2026
€3,9εκ.
Θεματική Ενότητα: Έξυπνες πόλεις
14. Smart cities Δημιουργία εθνικής στρατηγικής για «Έξυπνες Πόλεις» 1/4/2021 30/6/2026
€35εκ.
Θεματική Ενότητα: Ενίσχυση της συνδεσιμότητας και των ευρυζωνικών υποδομών
15. Empower the National Regulatory Authority (OCECPR) Ενδυνάμωση της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής / Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) 1/1/2022 31/12/2024
€0,5εκ.
16. Empower the national Broadband Competence Office (DEC of the DMRIDP) Ενδυνάμωση του εθνικού Γραφείου Ευρυζωνικότητας, για επιτάχυνση της ανάπτυξης των ευρυζωνικών δικτύων στην Κύπρο 1/1/2022 30/6/2024
_
17. Expansion of Very High Capacity Networks in underserved areas Επέκταση Δικτύου υπερύψηλων ταχυτήτων σε απομακρυσμένες/λευκές περιοχές 1/1/2022 31/12/2025
€35εκ.
18. Enhance building cabling to be “Gigabit-ready” and promote connectivity take-up Αναβάθμιση της εσωτερικής καλωδίωσης των κτιρίων ώστε να είναι “Gigabit-ready” και προώθηση της συνδεσιμότητας 30/3/2022 30/6/2025
€10εκ.
19. Submarine link to Greece Υποθαλάσσιο καλώδιο σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας 1/10/2023 30/4/2026
€7,5εκ.
Θεματική Ενότητα: Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Οριζόντια Έργα
20. Digital Services Factory Digital Services Factory – εφαρμογή νέων μεθοδολογιών για την ανάπτυξη επιλεγμένων ψηφιακών υπηρεσιών 1/11/2021 30/6/2026
€4,7εκ.
21. Definition and Implementation of a new cloud policy with regard to Government IT systems and services Καθορισμός και εφαρμογή νέας πολιτικής υπολογιστικού νέφους (G Cloud) όσον αφορά τα κυβερνητικά συστήματα και υπηρεσίες πληροφορικής 1/7/2021 30/6/2026
€6εκ.
Θεματική Ενότητα: Ψηφιακές Δεξιότητες
22. e-skills Action Plan – Implementation of specific actions Σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες (E-skills) – υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων 1/1/2021 31/12/2025
€1.85εκ.

 

 

 

Poster

 

https://www.dmrid.gov.cy/dmrid/research.nsf/All/B36AADE0E22BD814C22587E4003424E6/$file/DMRID%2080X200cm%20freestanding%20banner%20final.pdf?OpenElement

 

 

Αναδημοσίευση απο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής(DMRID)

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
 • Λογισμικό
 • WiFi
 • Τηλεπικοινωνίες
 • 5G
 • Cloud Computing
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Μηχανική Μάθηση
 • Μεγάλα Δεδομένα
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ