Μια νέα μονάδα που δημιουργήθηκε στο  Κέντρο Ερευνών Αθηνά  θα υλοποιήσει τις στρατηγικές και τις δραστηριότητες του «Ελληνικού εργαστηρίου καινοτομίας για τις γυναίκες» (#GIL4W). Η πρωτοβουλία #GIL4W, που δρομολογήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2023, είναι η πρωτοβουλία της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιας για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, Maria Syregela, και αποσκοπεί στη στήριξη και την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των γυναικών στην Ελλάδα.

Το #GIL4W είναι μια σύμπραξη 20 οργανισμών, υπουργείων, ερευνητικών κέντρων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, εμπορικών επιμελητηρίων και του ιδιωτικού τομέα. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τον Αναπληρωτή Υπουργό Χρήστου Δήμας και υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, η χωριστή αυτή μονάδα του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά είναι αρμόδια για την υποστήριξη και την υλοποίηση των στόχων και των στρατηγικών της σύμπραξης σε όλη την Ελλάδα.

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο καταρτίστηκε από όλους τους εταίρους της σύμπραξης, θα εφαρμόσει μια σειρά παρεμβάσεων για να βοηθήσει τις γυναίκες στην Ελλάδα να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που δημιουργεί η 4η βιομηχανική επανάσταση. Μία από τις κύριες δράσεις του #GIL4W θα είναι η ενίσχυση των τομέων STEM στην εκπαίδευση, ώστε να δοθεί στα νεαρά κορίτσια η ευκαιρία να επιλέξουν επαγγέλματα σε νέους τομείς υψηλής εξειδίκευσης, όπως η τεχνητή νοημοσύνη ή η βιοτεχνολογία, αλλά και να αναδειχθούν ευκαιρίες για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων Ελλήνων φορέων καινοτομίας.

Το μοντέλο υλοποίησής του θα βασιστεί επίσης σε παραδείγματα και ορθές πρακτικές από χώρες με παράδοση γυναικείας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, όπως η Νορβηγία, και για τον σκοπό αυτό έχουν ήδη δημιουργηθεί διεθνείς εταιρικές σχέσεις με φορείς όπως το ECWT — Ευρωπαϊκό Κέντρο Γυναικών και Τεχνολογίας.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το έργο στη δημοσίευση  του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

Αναδημοσίευση  Launch of #GIL4W : the all new Greek Innovation Lab for Women, δημιουργήθηκε από Athanasios Panagopoulos.

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

#GIL4W

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ελλάδα

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία