Ο Μάιος 9 2023, Ημέρα της Ευρώπης, σηματοδότησε την έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στην ενίσχυση της στρατηγικής της ΕΕ για τις δεξιότητες με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες τεχνολογικές δεξιότητες, θέτοντας τις δεξιότητες στο επίκεντρο. Για τον σκοπό αυτό, θα στηρίξει δραστηριότητες και εκδηλώσεις που σχετίζονται με τις δεξιότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για το Έτος καθορίζονται οι ακόλουθοι στόχοι:

  • Προώθηση των επενδύσεων στην κατάρτιση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων
  • Διασφάλιση της αντιστοίχισης των δεξιοτήτων με τις ανάγκες των εργοδοτών
  • Αντιστοίχιση των προσδοκιών και των συνόλων δεξιοτήτων των ατόμων με ευκαιρίες στην αγορά εργασίας
  • Προσέλκυση ατόμων από χώρες εκτός της ΕΕ με τις απαιτούμενες δεξιότητες

Βασικές εκδηλώσεις της ΕΕ

Οι ακόλουθες εκδηλώσεις αποτελούν εξαιρετικές ευκαιρίες συμμετοχής κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων

9 Μαΐου — Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων

Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων σηματοδοτεί την έναρξη του Έτους. Συνέδεσε δραστηριότητες σχετικές με τις δεξιότητες που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

8-9 Ιουνίου — κατάρτιση του πλήθους δεξιοτήτων

Αυτή η διάσκεψη υψηλού επιπέδου των ενδιαφερόμενων μερών έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τη συζήτηση μεταξύ κορυφαίων εμπειρογνωμόνων, υπευθύνων χάραξης πολιτικής και ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό την ανάδειξη πρωτοβουλιών και εργαλείων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τις δεξιότητες και τη διερεύνηση των διαφόρων τρόπων «καταμέτρησης» και σημασίας των δεξιοτήτων.

23-27 October – The European Vocational Skills Week 2023

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2023   θα αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ζωτικής σημασίας για άτομα όλων των ηλικιών.

Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων

Κατά τη διάρκεια του Έτους θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις και εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Εάν διοργανώνετε εκδηλώσεις, συζητήσεις και δραστηριότητες σχετικές με τις δεξιότητες στην Ευρώπη που υποστηρίζουν τους στόχους του Έτους, αυτές μπορούν να προστεθούν στον χάρτη του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων συμπληρώνοντας το έντυπο.  Χρησιμοποιήστε το λογότυπο και το επικοινωνιακό υλικό για τις δραστηριότητές σας που σχετίζονται με τις δεξιότητές σας. Χρησιμοποιήστε το #EuropeanYearofSkills στα κανάλια σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστείτε τις ιστορίες δεξιοτήτων σας.

 

Αναδημοσίευση   Ethical guidelines on the use of Artificial Intelligence in teaching and learning, δημιουργήθηκε από Federica Tondo

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

European Year of Skills website

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ