Η AMETIC, η φωνή της ψηφιακής βιομηχανίας στην Ισπανία, συγκαλεί την έκτη έκδοση των «Βραβείων ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ισπανία 2023». Βραβεία που προσδιορίζουν, εκτιμούν και αναγνωρίζουν τα καλύτερα έργα και εμπειρίες στον τομέα της ανάπτυξης ταλέντων που διευκολύνουν την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων για την κοινωνία, τους επαγγελματίες, την εκπαίδευση, τις γυναίκες και τα κορίτσια, την ένταξη και την επαγγελματική κατάρτιση.

Συνολικά έξι βραβεία, με δυνατότητα μνείας τιμής για κάθε κατηγορία, θα απονεμηθούν σε πρόσκληση που απευθύνεται σε σχολεία, πανεπιστήμια, μέσα ενημέρωσης, επιχειρήσεις και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, υλοποιώντας σχέδια κατάρτισης σχετικά με την ανάπτυξη ψηφιακών ταλέντων και την κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες· οι κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:

 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους: ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν σε κάθε πολίτη να συμμετέχει ενεργά στην ψηφιακή κοινωνία μας.
 • Περισσότεροι και καλύτερα καταρτισμένοι επαγγελματίες ΤΠΕ: ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για την ψηφιακή οικονομία, όπως η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η επανειδίκευση των εργαζομένων και των ατόμων που αναζητούν εργασία· παροχή συμβουλών και επαγγελματικού προσανατολισμού, επανειδίκευση και υψηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες ΤΠΕ.
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση: μετατροπή της διδασκαλίας και της μάθησης σε ψηφιακές δεξιότητες από τη σκοπιά της διά βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των εκπαιδευτικών.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για γυναίκες και κορίτσια: ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ γυναικών και κοριτσιών με στόχο τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων και την προώθηση των επαγγελμάτων στους τομείς STEM.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για ένταξη: συμβολή στην ένταξη του εργατικού δυναμικού μέσω της προώθησης της τεχνολογικής κατάρτισης σε ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού.
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην επαγγελματική κατάρτιση: ενίσχυση του ρόλου της επαγγελματικής κατάρτισης στη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας.

Οι νικητές θα παρουσιαστούν στο 6ο φόρουμ της συμμαχίας για την ανάπτυξη ψηφιακών ταλέντων, μια εκδήλωση πρώτου επιπέδου που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου στη Μαδρίτη. Θα περιλαμβάνει κορυφαίους τομεακούς εισηγητές, κορυφαίους τομεακούς ηγέτες, τόσο επιχειρηματικούς όσο και πολιτικούς και διοικητικούς, καθώς και σχολές επιχειρήσεων και πανεπιστήμια για να συζητήσουν το ψηφιακό ταλέντο.

Απαιτήσεις και προθεσμίες συμμετοχής

Για να συμμετάσχουν, οι οργανώσεις πρέπει να έχουν καταστατική έδρα στην Ισπανία, η οποία μπορεί να υποβάλει σχέδιο για κάθε κατηγορία, και οι πρωτοβουλίες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας της πρόσκλησης (Μάιος 2023). Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων διαρκεί από τις 17 Μαΐου έως τις 22 Σεπτεμβρίου.

Μετά την ημερομηνία αυτή, τα σχέδια θα αξιολογηθούν για την επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων και οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 17 Οκτωβρίου 2023. Μια ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες σε θέματα ψηφιακών ταλέντων και δεξιοτήτων, θα προσδιορίσει τα καλύτερα έργα και θα απονείμει βραβεία στις 26 Οκτωβρίου στο 6ο φόρουμ της συμμαχίας για τα ψηφιακά ταλέντα που διοργάνωσε η AMETIC στη Μαδρίτη.

Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο σε αυτόν τον σύνδεσμο.  Ως συμπληρωματικές πληροφορίες στην αίτηση, ο υποψήφιος μπορεί να επισυνάψει συμπληρωματικό υλικό πολυμέσων, όπως επεξηγηματικά βίντεο, γραφικά, εικόνες, ιστοσελίδες […] που συμπληρώνουν τη μνήμη της υποβληθείσας αίτησης.

Συμμαχία για την ανάπτυξη ψηφιακών ταλέντων

Με στόχο την προώθηση ενός εθνικού οικοσυστήματος για την ανάπτυξη και την αναγνώριση ταλέντων που επιτρέπουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ισπανία, η AMETIC συντονίζει τη συμμαχία για την ανάπτυξη ψηφιακών ταλέντων. Στόχος είναι η προώθηση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση στις νέες ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούν οι οργανώσεις του τομέα των ΤΠΕ και άλλοι τομείς που βρίσκονται σε διαδικασία ψηφιοποίησης, και εν γένει η ισπανική κοινωνία, σύμφωνα με το νέο πρότυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού.

 

Αναδημοσίευση Launch of the sixth edition of the ‘Digital Skills Awards Spain’, δημιουργήθηκε από Cristina VICUÑA.

 

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνδεσμος ιστοσελίδας

Spanish Digital Skills Awards application form

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Τεχνητή νοημοσύνη
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Μεγάλα Δεδομένα
 • Ρομποτική
 • Εικονική πραγματικότητα
 • Cloud Computing
 • 5G
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ισπανία

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία