Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA) ανακοινώνουν την έναρξη του πιλοτικού προγράμματος “ICT Re-Up Skilling”.

Στόχος του Προγράμματος:
Πρόκειται για ένα καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανακατάρτιση.
Με την κατάλληλη εκπαίδευση, τα άτομα που θα επιλεγούν θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για να απασχοληθούν με επιτυχία στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με προοπτική να αξιοποιήσουν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες σε κλάδους όπου παρατηρείται αυξημένη ζήτηση.

Περιεχόμενο Προγράμματος:
Το πρόγραμμα θα αφορά στον τομέα των Data Analytics με εξάσκηση στο εργαλείο Power BI.

Ομάδα Στόχος:
Εργαζόμενοι ή εγγεγραμμένοι άνεργοι που κατέχουν ακαδημαϊκά προσόντα στις θετικές ή οικονομικές επιστήμες.

Διάρκεια Προγράμματος:
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 10 περίπου εβδομάδων και θα αρχίσει στις 18 Μαρτίου 2024. Συμμετοχή με φυσική παρουσία (υποχρεωτικά).

Γλώσσα:
Ελληνικά με πρακτική άσκηση/χρήση εργαλείων και εξετάσεις στα Αγγλικά.

Κόστος Συμμετοχής:
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν.
Το πρόγραμμα ICT RE-UP SKILLING, το οποίο χρηματοδοτείται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης που καταρτίστηκε από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για αναβάθμιση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων των πολιτών σε όλο το φάσμα της κοινωνικής δομής και οικονομικής δραστηριότητας.

Εξετάσεις / Πιστοποιήσεις:
Οι συμμετέχοντες θα παρακαθήσουν σε εξετάσεις για να λάβουν πιστοποιήσεις:
(α) για το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων και
(β) για τη γνώση στο εργαλείο Power BI.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν και πιστοποιητικά παρακολούθησης με την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Αριθμός εταιρειών – μελών του CITEA (A. Th. Loizou, IBM, NCR, NetU, Oracle, Powersoft, PWC) είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε εργοδότηση των υποψηφίων, εφόσον αυτοί επιτύχουν στις γραπτές εξετάσεις μετά το πέρας της εκπαίδευσης και ανταποκριθούν σε προσωπικές συνεντεύξεις.

Υποβολή Αιτήσεων:
Για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως συμπληρώσουν το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο μέχρι την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024.

Αξιολόγηση:
Προτεραιότητα θα δίνεται κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων του πιλοτικού προγράμματος στους εγγεγραμμένους άνεργους με το απαιτούμενο ακαδημαϊκό υπόβαθρο.

Πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@dmrid.gov.cy

Ενημερωτική Ημερίδα / Παρουσιάσεις:
Το πρόγραμμα ICT RE-UP SKILLING παρουσιάστηκε την Παρασκευή 02 Φεβρουαρίου 2024 στην Ενημερωτική Ημερίδα που διοργανώθηκε στους χώρους του εκπαιδευτικού κέντρου της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας. Πιο κάτω θα βρείτε τις σχετικές παρουσιάσεις:
– Ο τομέας των Data Analytics
– Το Πρόγραμμα ICT RE-UP SKILLING
– Η ύλη του εκπαιδευτικού προγράμματος στον τομέα των Data Analytics

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία