Από την έναρξή της τον Μάιο του 2021, η πλατφόρμα για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία της ως κεντρικού κόμβου για πληροφορίες σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες στην Ευρώπη και ως τόπου εγκατάστασης της ευρωπαϊκής κοινότητας ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας. Ενοποιήσαμε με επιτυχία τις τελευταίες επικαιροποιήσεις, εκδηλώσεις, ευκαιρίες κατάρτισης και έρευνα σχετικά με τις δεξιότητες και τις ψηφιακές ικανότητες — αυτό όμως φυσικά απέχει πολύ από την πλήρη εικόνα.

Η πλατφόρμα για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας δρομολογεί τώρα μια σειρά ενημερωτικών επισκοπήσεων των ψηφιακών δεξιοτήτων που προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για το ψηφιακό τοπίο των διαφόρων χωρών, προκειμένου να κατακτήσει βαθύτερα τη μορφή των ψηφιακών δεξιοτήτων σε εθνικό επίπεδο. Ελέγξτε την κατάσταση των ψηφιακών δεξιοτήτων επιτόπου σε κάθε κράτος μέλος, διερευνήστε τις κρατικές στρατηγικές για τις δεξιότητες και την ψηφιοποίηση, τις εθνικές πρωτοβουλίες και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης. Χωρισμένα σε δύο ενότητες, τα εν λόγω στιγμιότυπα θα σας δώσουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να αποκτήσετε ολοκληρωμένη κατανόηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της διαθέσιμης χρηματοδότησης σε κάθε χώρα στην οποία παρουσιάζεστε.

Μια συνοπτική εικόνα των ψηφιακών δεξιοτήτων

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες στρατηγικές πρωτοβουλίες και σχέδια στρατηγικής σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες σε κάθε χώρα. Η παρούσα ενότητα παρέχει μια πολύτιμη επισκόπηση του τοπίου ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις κρατικές και εθνικές στρατηγικές, καθώς και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης. Επιπλέον, παρέχει μια εικόνα των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που αποσκοπούν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των δεξιοτήτων του σήμερα και εκείνων του αύριο και στη στήριξη της διττής πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Ενδιαφέρεστε για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με τις ψηφιακές δεξιότητες σε κάθε χώρα; Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε τις τελευταίες εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα — και να αντλήσετε έμπνευση για τις μελλοντικές σας δραστηριότητες που αποσκοπούν στη γεφύρωση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη.

Διαθέσιμη χρηματοδότηση

Στη δεύτερη ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους πολίτες, το εργατικό δυναμικό, την εκπαίδευση, ακόμη και τους ψηφιακούς εμπειρογνώμονες, για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση. Καλύπτει ευρύ φάσμα πηγών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και των εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης. Είτε πρόκειται για άτομο που επιθυμεί να αναβαθμίσει τις δεξιότητές σας είτε για μια επιχείρηση που επιδιώκει ψηφιακό μετασχηματισμό, η παρούσα ενότητα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαθέσιμη χρηματοδοτική στήριξη για την τροφοδότηση των ψηφιακών φιλοδοξιών σας.

Βρείτε τις κύριες πηγές για την αναβάθμιση των ψηφιακών ικανοτήτων των ατόμων, των επιχειρήσεων και των οργανισμών που υπάρχουν με τη μορφή δανείων, επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων σε κάθε χώρα.

Τι άλλο πιστεύετε ότι θα βρείτε;

Διερευνήστε τη διεξοδική ανάλυση των σχεδίων και των βασικών δράσεων που αναλαμβάνουν οι χώρες για την προώθηση βασικών και προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων: δείτε πώς βαθμολογούνται οι 20 χώρες της ΕΕ στον  Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας(DESI) και στη διάσταση του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Παρακολουθήστε τι κάνει το κράτος μέλος σας για να βοηθήσει τους πολίτες να αποκτήσουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες και να αυξήσει τον αριθμό των απασχολούμενων επαγγελματιών ΤΠΕ με προηγμένες ικανότητες. Κάντε το σήμα σας, μοιραστείτε τις σκέψεις σας και δείτε τις δράσεις που αναλαμβάνει η χώρα σας για να καταστήσει την επόμενη δεκαετία τόσο ψηφιακή όσο και πολύ ευρωπαϊκή.

Ανακαλύψτε τα!

Ρίξτε μια ματιά στις πρώτες πέντε επισκοπήσεις ανά χώρα εδώ:

 

Αναδημοσίευση Launch of new content series on DSJP: digital skills overviews by country, δημιουργήθηκε από Laia Güell Paule.

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία