Η ψηφιοποίηση αποτελεί πραγματικότητα στη ζωή και την κοινωνία μας, παρέχοντας στους ανθρώπους νέες μορφές επικοινωνίας και ενσωμάτωσης. Επειδή η τεχνολογία είναι ένα μέσο όχι μόνο για την καινοτομία, αλλά και για την ενσωμάτωση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία, μειώνοντας τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για τη μόνη πτυχή στην οποία η τεχνολογία επιτρέπει μεγαλύτερη ένταξη, η κατάρτιση σε νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), τα μαζικά δεδομένα ή το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να καταστούν περισσότερο απασχολήσιμα, παρέχοντας εργαλεία που συμβάλλουν στην επίδειξη των ταλέντων τους και στην επιλογή θέσεων εργασίας για τις οποίες υπάρχει ισχυρή ζήτηση από τις εταιρείες.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της βελτίωσης της απασχολησιμότητας των ατόμων με αναπηρία, είναι απαραίτητο να υπάρχει επίσης δέσμευση επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών, όπως το ψηφιακό ταλέντο, που συμβάλλουν στην τοποθέτηση των ταλέντων των ατόμων με αναπηρία στην ψηφιακή και τεχνολογική απασχόληση.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που προωθείται από το Ίδρυμα ONCE και αποσκοπεί στην απόκτηση τεχνολογικών και ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων για τα άτομα με αναπηρία, προκειμένου να προωθηθεί η ένταξή τους σε επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, πολλαπλασιάζοντας έτσι τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους. Η Samsung Electronics Iberia και η ONCE hFoundation υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την κατάρτιση μαθητών με αναπηρία στο πρόγραμμα SIC και, ως εκ τούτου, για τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους. Η συμμαχία αυτή αποτελεί μέρος του προγράμματος Samsung Innovation Campus (SIC), ενός έργου που αποσκοπεί στην προώθηση της μάθησης σε νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), τα μαζικά δεδομένα ή το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), και στην προώθηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούν οι εταιρείες.

Η συμφωνία αυτή καταδεικνύει τη δέσμευσή μας για προσβάσιμη, ποιοτική και προσβάσιμη κατάρτιση για όλους. Σύμφωνα με στοιχεία του Ιδρύματος ONCE, το 29 % των ατόμων με αναπηρία αναφέρουν ότι τα κύρια προβλήματα στον τομέα της κατάρτισης είναι η ψηφιακή προσβασιμότητα και η χρήση των ΤΠΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Samsung θέλησε να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην προώθηση του επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία, επεκτείνοντας και, ως εκ τούτου, βελτιώνοντας τις μελλοντικές ευκαιρίες απασχολησιμότητας σε τομείς με υψηλή ζήτηση στην αγορά.

 

Αναδημοσίευση Breaking down barriers with technology, δημιουργήθηκε από Cristina VICUÑA.

Μετάφραση είδησης μέσω Digital Europe eTranslation, εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Τεχνητή νοημοσύνη
  • Κυβερνοασφάλεια
  • Μεγάλα Δεδομένα

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ισπανία

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία