Άλμα τριών θέσεων για την Κύπρο στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας DESI 2021Από τη θέση 24 στη θέση 21

Το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού έχει αρχίσει

Ουσιαστική πρόοδο κατέγραψε η Κύπρος στα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) για το 2021, ο οποίος αξιολογεί τις συνολικές ψηφιακές επιδόσεις της Ευρώπης και καταγράφει την πρόοδο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όσον αφορά τη ψηφιακή τους ανταγωνιστικότητα και ωριμότητα. Ο Δείκτης DESI εξετάζει τέσσερις (4) βασικούς τομείς πολιτικής, που αποτυπώνουν τις φιλοδοξίες και στόχους της Ψηφιακής Πυξίδας της Ευρώπης για το 2030: τις ψηφιακές δεξιότητες, τη συνδεσιμότητα, την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις και τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες.Συγκεκριμένα, η Κύπρος κατατάσσεται συνολικά 21η μεταξύ των 27 κρατών-μελών, επιτυγχάνοντας άλμα τριών (3) θέσεων από την περασμένη χρονιά, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων, μεθοδικών και εντατικών δράσεων της Πολιτείας για επιτάχυνση ενός ολιστικού ψηφιακού μετασχηματισμού κράτους, οικονομίας και κοινωνίας. Η χώρα μας έχει βελτιώσει τις επιδόσεις της σε όλες σχεδόν τις παραμέτρους του δείκτη, με τη μεγαλύτερη πρόοδο να καταγράφεται όσον αφορά στη «συνδεσιμότητα», όπου η Κύπρος κατατάσσεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ στη διείσδυση κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών, έχει βελτιώσει την κάλυψή της σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN) και καταγράφει υψηλή βαθμολογία (67%) στον δείκτη ετοιμότητας για λειτουργία δικτύων 5G. Επισημαίνονται παράλληλα και οι ανάγκες περαιτέρω βελτίωσης σε άλλους καίριους τομείς, όπως οι ψηφιακές δεξιότητες, όπου οι βασικές δεξιότητες των Κυπρίων παραμένουν κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ παρατηρείται σημαντικό χάσμα μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς ειδικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην αγορά εργασίας.

Η έκθεση αναγνωρίζει την αξιοσημείωτη πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα μας ως προς την εξέλιξή της σε μία δυναμική, ανταγωνιστική ψηφιακή οικονομία και μία ανοικτή, χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή κοινωνία, και αποτυπώνει σημαντικές πρωτοβουλίες που κρίνονται καταλυτικές για όλες τις διαστάσεις του Δείκτη DESI. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται: το νέο Ευρυζωνικό Πλάνο για την Κύπρο 2021-2025, η εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας, το Πλάνο Δράσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη, το εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και η Βιομηχανική Πολιτική της Κύπρου και τα σχέδια χορηγιών για προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, καταγράφεται η αποτελεσματικότητα των ψηφιακών λύσεων που έχουν ήδη εφαρμοστεί ενώ αναφέρεται και επικροτείται η πολυδιάστατη δράση που αναπτύσσει η Πολιτεία -σε πολλαπλά μέτωπα- για επίτευξη των ψηφιακών στρατηγικών μας επιδιώξεων, στα πλαίσια και του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Κύπρος_το αύριο, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις με ψηφιακή ύφη ύψους €282 εκατ. (που αναλογούν στο 23% των συνολικών επενδύσεων).

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, Κυριάκο Κόκκινο: «Το άλμα που πέτυχε η Κύπρος μας χαροποιεί ιδιαίτερα, αποτελεί εντούτοις μόνο την αρχή στο ταξίδι αυτό που ονομάζεται ψηφιακός μετασχηματισμός. Η χώρα μας εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από το μέσο όρο της ΕΕ. Έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο και να πρωτοστατήσουμε στις διεθνείς εξελίξεις. Πρώτιστό μας μέλημα η συνέχεια της θετικής μας πορείας και η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που να ευνοεί τη συνεχή εξέλιξη της χώρας. Με προσήλωση, αποφασιστικότητα και μεθοδικότητα, συνεχίζουμε την υλοποίηση του ψηφιακού μας προγράμματος, με όραμα μία βιώσιμη, αειφόρο ανάπτυξη, βασισμένη στη γνώση και τις ψηφιακές και καινοτόμες τεχνολογίες, στη βάση των οποίων οικοδομούμε ένα σύγχρονο, αποδοτικό και ανταγωνιστικό κράτος, που θα παρέχει στους πολίτες του ασφάλεια και ευημερία.»

Αξίζει να σημειωθεί πως η έκθεση DESI 2021 παρουσιάζει στοιχεία του 2020, τα οποία σκιαγραφούν τις βασικές εξελίξεις στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία κατά το πρώτο έτος της πανδημίας COVID-19. Ωστόσο, οι επιπτώσεις της νόσου στη χρήση και στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και τα αποτελέσματα των πολιτικών που εφαρμόστηκαν έκτοτε δεν αποτυπώνονται στα δεδομένα και θα είναι πιο φανερές στην έκδοση του 2022.

 

Αναδημοσίευση απο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής(DMRID)

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Τεχνητή νοημοσύνη
  • Κυβερνοασφάλεια
  • Ψηφιακές δεξιότητες
  • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
  • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
  • WiFi
  • 5G
  • Τηλεπικοινωνίες
  • Cloud Computing
  • Διαδίκτυο των πραγμάτων
  • Λογισμικό

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ