Αυτή η πλατφόρμα αποτελεί ιδιοκτησία του Digital Skills and Jobs Coalition (DiSkiJO), που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΦΕΚΨΠ). Η χρήση αυτού του ιστότοπου από τον επισκέπτη προϋποθέτει τη συμφωνία και την αποδοχή αυτών των όρων χρήσης. Το ΥΦΕΚΨΠ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, ανά πάσα στιγμή. Είναι ευθύνη του επισκέπτη να ελέγχει περιοδικά τους όρους χρήσης για τυχόν τροποποιήσεις. Η χρήση της ιστοσελίδας, μετά τη δημοσίευση τυχόν τροποποιήσεων, συνιστά αποδοχή και συμφωνία με τους τροποποιημένους όρους χρήσης.

Περιεχόμενο Πλατφόρμας
Το Cyprus DiSkiJO καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην πλατφόρμα είναι ενημερωμένες, ακριβείς, σαφείς και προσβάσιμες. Ωστόσο, το ΥΦΕΚΨΠ δεν εγγυάται, ρητά ή εμμέσως, ότι οι εν λόγω πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι ακριβείς ή ενημερωμένες.

Αντιγραφή ή Αναδημοσίευση Περιεχομένου
Ολόκληρο το περιεχόμενο της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικονογραφήσεων και βίντεο, ανήκει ή αδειοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα συναφή δικαιώματα.
Κατά συνέπεια, κανένα μέρος του περιεχομένου του δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη, ρητή και γραπτή συγκατάθεση του ΥΦΕΚΨΠ. Εάν επιθυμείτε να λάβετε άδεια χρήσης του υλικού της πλατφόρμας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο contact@digitalcoalition.gov.cy.

Σύνδεσμος στην πλατφόρμα του Cyprus DiSkiJO
Επιτρέπεται η σύνδεση/αναφορά στον ιστότοπο της πλατφόρμας Cyprus DiSkiJO από οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο ιστότοπο/πλατφόρμα.

Μετάβαση σε άλλους ιστότοπους
Η πλατφόρμα Cyprus DiSkiJO περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν τον επισκέπτη σε άλλους ανεξάρτητους ιστότοπους/πλατφόρμες τρίτων. Οι εν λόγω ιστότοποι/πλατφόρμες δεν υπόκεινται στον έλεγχο του ΥΦΕΚΨΠ και ως εκ τούτου το ΥΦΕΚΨΠ δεν ευθύνεται, ούτε υιοθετεί το περιεχόμενο τέτοιων ιστότοπων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών ή υλικού που περιέχονται σε αυτούς.

Comments are closed.