Εργαλείο αυτοαξιολόγησης

Αξιολογήστε το επίπεδο των ψηφιακών σας δεξιοτήτων και τις ανάγκες σας και διαμορφώστε πλάνο ανάπτυξής

Θα είναι διαθέσιμο σύντομα

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Αναζητήστε εκπαιδευτικά προγράμματα, από βασικό σε εξειδικευμένο επίπεδο

Εργαλεία ψηφιακών δεξιοτήτων

Ενισχύστε τις ψηφιακές σας δεξιότητες μέσω διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού

Comments are closed.