ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ

  (Με αυτό το όνομα θα εμφανίζεται ο Φορέας στον κατάλογο με τα μέλη της Συμμαχίας)

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ

  Δημόσιος ΦορέαςΙδιωτικός ΟργανισμόςΜη Κυβερνητικός Οργανισμός (ΜΚΟ)Ιδιωτική Πρωτοβουλία - Κοινωνικός ΕταίροςΆλλο

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΕΑ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

  (Το email θα εμφανίζεται στον κατάλογο επικοινωνίας της Εθνικής Συμμαχίας)

  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ

  1. Τομέας Δραστηριοποίησης
  Δημόσια Διοίκηση (Public Sector)Τοπική Αυτοδιοίκηση (Local Administration)Παιδεία και Εκπαίδευση (Education)Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT)Έρευνα - Καινοτομία (Research - Innovation)Υγεία, Πρόνοια - Κοινωνική Ασφάλιση (Health, Welfare – Social Insurance)Επαγγελματικές Υπηρεσίες – Οικονομία (Professional Services – Economy)Αγροτική Ανάπτυξη – Περιβάλλον (Rural Development – Environment)Δικαιοσύνη - Προστασία του Πολίτη (Justice – Citizen Protection)Άμυνα- Εξωτερική Πολιτική (Defense – Foreign Policy)Πολιτισμός - Αθλητισμός (Culture – Sports)Τουρισμός (Tourism)Άλλο (Other)

  2. Τεχνογνωσία/ Εμπειρία
  Εκστρατείες ευαισθητοποίησης (awareness campaigns)Καλές πρακτικές (Best practices)Εκπαιδευτικά προγράμματα και κατάρτιση (Training Programs)Πιστοποίηση (Certification)Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία (EU Financial tools)Διοργάνωση εκδηλώσεων/ Δημόσιες σχέσεις (Events and PR)Άλλο

  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ

  Τα πεδία με τον αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

  Η υποβολή της αίτησης για την ένταξη νέου μέλους αξιολογείται από τον αρμόδιο λειτουργό του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, που έχει τον επιχειρησιακό συντονισμό και την οργάνωση της Εθνικής Συμμαχίας.

  Comments are closed.