Η Ψηφιακή Ακαδημία σας παρέχει τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε τις ψηφιακές σας δεξιότητές, με ελεύθερη επιλογή μαθημάτων ανά επίπεδο (βασικό ή εξειδικευμένο) σε 5 περιοχές ψηφιακών δεξιοτήτων και 30+ θεματικές ενότητες.

1. Χρήση πληροφοριών και δεδομένων

Information and data literacy

Περιήγηση στο Διαδίκτυο, Μηχανές αναζήτησης, Έννοιες ψηφιακού μετασχηματισμού, Χρήση συσκευών, Λειτουργικά συστήματα, Πληροφοριακά συστήματα, Εφαρμογές, Τεχνολογίες αιχμής, Βάσεις δεδομένων

2. Επικοινωνία και συνεργασία

Communication and Collaboration

Εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Ψηφιακό μάρκετινγκ, Ηλεκτρονική Ταυτότητα, Διαδικτυκή συμπεριφορά, Τηλεκπαίδευση, Τηλεργασία

3. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου

Digital content creation

Ανάπτυξη/αξιολόγηση περιεχομένου, Εφαρμογές γραφείου, Ανάπτυξη λογισμικού, Γλώσσες προγραμματισμού, Εφαρμογές διαδικτύου, Ανάπτυξη ιστοσελίδων

4. Ασφάλεια

Safety

Ασφάλεια συσκευών, Πνευματική ιδιοκτησία, Προστασία προσωπικών δεδομένων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Κυβερνοασφάλεια, Προστασία του περιβάλλοντος, Υγεία και ασφάλεια

5. Επίλυση προβλημάτων

Problem solving

Χρήση συσκευών, Αναγνώριση και επίλυση τεχνικών προβλημάτων, Αναγνώριση κενού ψηφιακών δεξιοτήτων

Microsoft Power Bi

Microsoft Power BI Training: Course Overview The Microsoft Power BI Training course is meticulously crafted to... Διαβάστε περισσότερα → Microsoft Power Bi

Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης Η/Υ και διαχείριση αρχείων

Πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 20 ωρών, για την απόκτηση βασικών... Διαβάστε περισσότερα → Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης Η/Υ και διαχείριση αρχείων

Επεξεργασία Κειμένου MS WORD – Προχωρημένο Επίπεδο

Πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 6 ωρών, για την απόκτηση γνώσεων... Διαβάστε περισσότερα → Επεξεργασία Κειμένου MS WORD – Προχωρημένο Επίπεδο

Μάρκετινγκ μέσω του Instagram

Πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 6 ωρών, για την απόκτηση γνώσεων... Διαβάστε περισσότερα → Μάρκετινγκ μέσω του Instagram

Μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων

Πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 20 ωρών, για την απόκτηση γνώσεων... Διαβάστε περισσότερα → Μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων

Βασικές αρχές ψηφιακού μάρκετινγκ

Πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 40 ωρών, για την απόκτηση γνώσεων... Διαβάστε περισσότερα → Βασικές αρχές ψηφιακού μάρκετινγκ

Χρήση διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 20 ωρών, για την απόκτηση γνώσεων... Διαβάστε περισσότερα → Χρήση διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Παρουσιάσεις – MS POWERPOINT

Πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 20 ωρών, για την απόκτηση γνώσεων... Διαβάστε περισσότερα → Παρουσιάσεις – MS POWERPOINT

Υπολογιστικά Φύλλα – MS EXCEL

Πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 20 ωρών, για την απόκτηση γνώσεων... Διαβάστε περισσότερα → Υπολογιστικά Φύλλα – MS EXCEL

Επεξεργασία Κειμένου – MS WORD

Πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 20 ωρών, για την απόκτηση... Διαβάστε περισσότερα → Επεξεργασία Κειμένου – MS WORD

Comments are closed.