Η Ψηφιακή Ακαδημία σας παρέχει τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε τις ψηφιακές σας δεξιότητές, με ελεύθερη επιλογή μαθημάτων ανά επίπεδο (βασικό ή εξειδικευμένο) σε 5 περιοχές ψηφιακών δεξιοτήτων και 30+ θεματικές ενότητες.

1. Χρήση πληροφοριών και δεδομένων

Information and data literacy

Περιήγηση στο Διαδίκτυο, Μηχανές αναζήτησης, Έννοιες ψηφιακού μετασχηματισμού, Χρήση συσκευών, Λειτουργικά συστήματα, Πληροφοριακά συστήματα, Εφαρμογές, Τεχνολογίες αιχμής, Βάσεις δεδομένων

2. Επικοινωνία και συνεργασία

Communication and Collaboration

Εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Ψηφιακό μάρκετινγκ, Ηλεκτρονική Ταυτότητα, Διαδικτυκή συμπεριφορά, Τηλεκπαίδευση, Τηλεργασία

3. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου

Digital content creation

Ανάπτυξη/αξιολόγηση περιεχομένου, Εφαρμογές γραφείου, Ανάπτυξη λογισμικού, Γλώσσες προγραμματισμού, Εφαρμογές διαδικτύου, Ανάπτυξη ιστοσελίδων

4. Ασφάλεια

Safety

Ασφάλεια συσκευών, Πνευματική ιδιοκτησία, Προστασία προσωπικών δεδομένων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Κυβερνοασφάλεια, Προστασία του περιβάλλοντος, Υγεία και ασφάλεια

5. Επίλυση προβλημάτων

Problem solving

Χρήση συσκευών, Αναγνώριση και επίλυση τεχνικών προβλημάτων, Αναγνώριση κενού ψηφιακών δεξιοτήτων

Τείχος Προστασίας- FortiGate Infrastructure

  Σε αυτό το μάθημα, θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις πιο... Διαβάστε περισσότερα → Τείχος Προστασίας- FortiGate Infrastructure

Τείχος Προστασίας- FortiGate Security

  Σε αυτό το μάθημα, θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις πιο... Διαβάστε περισσότερα → Τείχος Προστασίας- FortiGate Security

Η Εξέλιξη της Κυβερνοασφάλειας

    Σε αυτό το μάθημα, θα μάθετε για τα προϊόντα που έχουν... Διαβάστε περισσότερα → Η Εξέλιξη της Κυβερνοασφάλειας

Ώριμη Ακαδημία NCC: Προώθηση επαγγελματιών του διαδικτύου

Η Ακαδημία RIPE NCC  λειτουργεί ως φάρος για επαγγελματίες του... Διαβάστε περισσότερα → Ώριμη Ακαδημία NCC: Προώθηση επαγγελματιών του διαδικτύου

Ψηφιακή ανθεκτικότητα κατά της παραπληροφόρησης (κυριαρχεί το MOOC)

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την παραπληροφόρηση, τον... Διαβάστε περισσότερα → Ψηφιακή ανθεκτικότητα κατά της παραπληροφόρησης (κυριαρχεί το MOOC)

SME4DD — Κατάρτιση ΜΜΕ για την ψηφιακή δεκαετία

Το έργο  «Κατάρτιση ΜΜΕ για την ψηφιακή δεκαετία» για το έργο (... Διαβάστε περισσότερα → SME4DD — Κατάρτιση ΜΜΕ για την ψηφιακή δεκαετία

Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master) στο Digital Twins for Infrastructures and Cities (Ψηφιακά δίδυμα για τις υποδομές και τις πόλεις)

Το κοινό θεσμικό μεταπτυχιακό δίπλωμα σε ψηφιακά δίδυμα για... Διαβάστε περισσότερα → Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master) στο Digital Twins for Infrastructures and Cities (Ψηφιακά δίδυμα για τις υποδομές και τις πόλεις)

NVIDIA Παρακολούθηση του κινδύνου καταστροφών με χρήση δορυφορικών εικόνων

Ενδιαφέρεστε για τη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών; Θέλετε... Διαβάστε περισσότερα → NVIDIA Παρακολούθηση του κινδύνου καταστροφών με χρήση δορυφορικών εικόνων

Άντληση διδαγμάτων από το MOOC δεδομένων

Το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνιας (CALTECH) προσφέρει ένα... Διαβάστε περισσότερα → Άντληση διδαγμάτων από το MOOC δεδομένων

Microsoft Power Bi

Microsoft Power BI Training: Course Overview The Microsoft Power BI Training course is meticulously crafted to... Διαβάστε περισσότερα → Microsoft Power Bi

Comments are closed.