Καλές πρακτικές

Αυτή η κατηγορία προσφέρει μια επισκόπηση των καλών πρακτικών στις ψηφιακές δεξιότητες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Έρευνα
Ενισχύστε τις γνώσεις σας μελετώντας έρευνες και στοιχεία για θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων
Εργαλεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων
Εξερευνήστε διαδραστικά εργαλεία και εφαρμογές για ψηφιακές δεξιότητες

Comments are closed.