Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοινώνει ότι μετά από προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού, υπέγραψε σύμβαση με την Κοινοπραξία Evresis Services Ltd and Evresis Loyalty Management Ltd για την παροχή υπηρεσιών για υποστήριξη των εξωτερικών χρηστών στη χρήση και ορθή αξιοποίηση του νέου πληροφοριακού συστήματος «Ερμής».  Η σύμβαση ισχύει για περίοδο δύο ετών με ημερομηνία έναρξης την 22α Ιουνίου 2022.

Μέσα από τη σύμβαση αυτή η ΑνΑΔ επιδιώκει την, όσο το δυνατό, καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών της, δηλαδή των επιχειρήσεων, των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), των Δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ), των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ), καθώς και των συμμετεχόντων (εργοδοτουμένων και ανέργων) αλλά και του κοινού ευρύτερα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού, στο τηλέφωνο 22390300 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anad.org.cy.

22 Ιουνίου 2022

Αναδημοσίευση είδησης απο Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Εθνική πρωτοβουλία