Ευρωπαϊκός Δείκτης DESI2022Αξιοσημείωτη πρόοδο καταγράφει η Κύπρος ως προς την εξέλιξή της σε μία σύγχρονη ψηφιακή οικονομία και κοινωνίαΆνοδος 4 συνολικά θέσεων τα τελευταία 2 χρόνια

Με σταθερά βήματα μπροστά συνεχίζει την πορεία εκσυγχρονισμού της η Κύπρος, βελτιώνοντας για ακόμη μία φορά την κατάταξή της στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), που αξιολογεί την πρόοδο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως προς τη μετάβασή τους στη ψηφιακή εποχή. Ως αποτέλεσμα της δέσμευσης και των στοχευμένων δράσεων της Πολιτείας, η χώρα μας έχει επιτύχει τα τελευταία δύο χρόνια, μετά και τη σύσταση του Υφυπουργείου, άνοδο συνολικά τεσσάρων θέσεων στον ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη, ως αποτυπώνεται στον δείκτη DESI για το έτος 2022. Συγκεκριμένα, η Κύπρος κατατάσσεται 20η μεταξύ των 27 κρατών μελών της (ΕΕ), σημειώνοντας ραγδαίο ρυθμό προόδου, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι μέχρι πρότινος βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης, γεγονός που αναγνωρίζεται και επικροτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ υποδηλώνει σύγκλιση με τον μέσο όρο προόδου της ΕΕ. Η Κύπρος έχει βελτιώσει τη βαθμολογία της σε όλες σχεδόν τις διαστάσεις του δείκτη, που συνδέονται άμεσα με τις στρατηγικές επιδιώξεις της Ευρώπης για τη Ψηφιακή Δεκαετία 2030, με την πιο αξιοσημείωτη βελτίωση να καταγράφεται στους τομείς της συνδεσιμότητας, της ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Κατατάσσεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ στη διείσδυση κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών και έχει βελτιώσει την κάλυψή της σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, ενώ επίσης υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ ως προς το ποσοστό κυπριακών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και έχουν βασικό τουλάχιστον επίπεδο ψηφιακής έντασης.

Ως άξονες που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης καταγράφονται η επιτάχυνση της ανάπτυξης και η διεύρυνση της χρήσης των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, η 100% ηλεκτρονική διάθεση των οποίων αποτελεί ένα από τους βασικότερους στόχους της Ψηφιακής Πυξίδας της Ευρώπης, καθώς και η διασφάλιση συνδεσιμότητας Gigabit σε όλη την κυπριακή επικράτεια και η αναβάθμιση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών, απαραίτητες προϋποθέσεις για μία προηγμένη, ανοικτή και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία.

Η έκθεση προόδου του δείκτη DESI αναγνωρίζει πως η Ψηφιακή Στρατηγική για την Κύπρο 2020-2025, καθώς και οι δράσεις που περιλαμβάνονται σε επιμέρους άξονες όπως ευρυζωνικότητα και ψηφιακές δεξιότητες, θέτουν ισχυρά θεμέλια για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας ενώ βρίσκονται σε πλήρη συνάρτηση και συμβάλλουν στην υλοποίηση των επιδιώξεων του προγράμματος πολιτικής της Ευρώπης 2030 «Πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία», το οποίο έχει ως στόχο να ενδυναμώσει τις επιχειρήσεις και τους πολίτες σε ένα βιώσιμο ψηφιακό μέλλον, με μεγαλύτερη ευημερία και επίκεντρο τον άνθρωπο. Η πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία, αναθέτει την παρακολούθηση των στόχων της στον δείκτη DESI, οι δείκτες του οποίου διαρθρώνονται πλέον γύρω από τα τέσσερα κύρια σημεία της Ψηφιακής Πυξίδας 2030: ψηφιακές δεξιότητες, ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές, ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ετήσιος Δείκτης αντικατοπτρίζει την πρόοδο που επιτεύχθηκε την προηγούμενη χρονιά, στη βάση στοιχείων της Eurostat, καθώς και εξειδικευμένων μελετών και μεθόδων συλλογής δεδομένων από αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς.

 

Αναδημοσίευση απο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής(DMRID)

 

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

 • Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
 • Λογισμικό
 • WiFi
 • Τηλεπικοινωνίες
 • 5G
 • Cloud Computing
 • Μεγάλα Δεδομένα

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ