ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διευρύνεται η συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας στον χώρο της
Έρευνας & Καινοτομίας.

Κοινή Δήλωση προθέσεων με σκοπό να προχωρήσουν στη διαμόρφωση ενός νέου Κοινού Διακρατικού Προγράμματος συνεργασίας στην Έρευνα και την Καινοτομία, υπέγραψαν, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδος, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ο αρμόδιος Υφυπουργός και Βουλευτής Κορινθίας Δρ. Χρίστος Δήμας και ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου, κ. Κυριάκος Κόκκινος. Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ. Νικόλας Π. Μαστρογιαννόπουλος, και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Αθανάσιος Κυριαζής.Οι δύο πλευρές εκτιμώντας τη μεγάλη σημασία της Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) για την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη δηλώνουν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε διεύρυνση και εμβάθυνση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας στους τομείς της Ε&Κ.

Κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας των δύο χωρών στους ακόλουθους ενδεικτικούς τομείς προτεραιότητας:

· Έξυπνες Πόλεις· Δημόσια Υγεία

· Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και υποστήριξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας της Ε.Ε.

· Ψηφιακός Μετασχηματισμός

· Βιώσιμη Γεωργία – Αγροδιατροφή

Το Πρόγραμμα, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί και από τις δύο χώρες, θα απευθύνεται σε ερευνητικούςακαδημαϊκούς φορείς και επιχειρήσεις των δύο χωρών και θα ακολουθήσει το μοντέλο 2+2 με τη συμμετοχή σε κάθε έργο ενός ερευνητικού/ακαδημαϊκού φορέα και μιας επιχείρησης από κάθε χώρα.

Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων φορέων και την εκκίνηση του Κοινού Προγράμματος, θα δημοσιευθεί ταυτόχρονα και στις δύο χώρες εντός του επόμενου έτους κοινή, ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.

Αρμόδιοι φορείς για το συντονισμό και την υλοποίηση του προγράμματος αυτού θα είναι: από Κυπριακής πλευράς το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και από Ελληνικής πλευράς η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, κ. Κυριάκο Κόκκινο, «Η εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου αλλά και ευρύτερα σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, αποτελούν το στερεό υπόβαθρο στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε το κοινό μας όραμα: Ένα αναπτυξιακό μοντέλο με πυρήνες ώθησης την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη, που να επιφέρει τα μέγιστα οφέλη για την παραγωγική οικονομία των δύο χωρών. Θέτουμε σήμερα τις βάσεις για μία διευρυμένη συνεργασία, την οποία είμαι σίγουρος πως θα αγκαλιάσει και θα αξιοποιήσει στο έπακρον η ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα.»

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δρ. Χρίστος Δήμας δήλωσε τα εξής:

«Με την σημερινή υπογραφή δηλώνουμε την βούλησή μας για στενότερη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στον χώρο έρευνας και καινοτομίας. Συνειδητοποιήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα πως υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης σε κρίσιμους τομείς τα οποία οφείλουμε να αξιοποιήσουμε. Η Κοινή Δήλωση Προθέσεων διαμορφώνει ένα ακόμα πιο ευρύ πλέγμα συνεργασίας σε θέματα έρευνας και καινοτομίας προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας των δύο χωρών σε κρίσιμους τομείς αιχμής.»

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας Έρευνας και Καινοτομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ. Νικόλας Π. Μαστρογιαννόπουλος δήλωσε τα εξής:

«Σε μια περίοδο που το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και ο Ορίζοντας Ευρώπη δημιουργούν ευρείες προοπτικές ανάπτυξης, η Κοινή Δήλωση Προθέσεων μετουσιώνει τη διαχρονική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και εξελικτικά εδραιώνει και ισχυροποιεί τις σχέσεις μας για κοινό όφελος των χωρών μας στους καίριους τομείς τις έρευνας και καινοτομίας. Όπως είχα αναφέρει και στη συνάντηση μου με τον Υφυπουργό Χρίστο Δήμα τον περασμένο Ιούλιο, η συνεργασία και εκπόνηση κοινών έργων μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ενισχύουν την οικονομία και την κοινωνία των χωρών μας»

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση

  • Ψηφιακές δεξιότητες

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων

  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ

Γεωγραφικό Πεδίο/ Χώρα

  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Κύπρος

Είδος πρωτοβουλίας

Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ